WebQuiz Water geven in de boomkwekerij - Test je kennis

 

Wat weet jij al van water geven in de boomkwekerij?

Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Beregenen tijdens droge perioden bevordert de gewasgroei. Een tijdige beregening is een ‘must' maar te snel en te veel beregenen is niet goed. Wat is het nadeel van te veel beregenen?

  Dit veroorzaakt te snelle groei van het gewas.
  Dit veroorzaakt verdroging van de grond.
  Dit veroorzaakt een stikstoftekort voor het gewas.

 

2. Fertigatie zorgt voor een hogere opbrengst, omdat meer bomen overleven. Wat is een nadeel van fertigatie?

  De slangen in de grond maken het rooien van bomen moeilijker.
  Er moeten meer meststoffen worden toegediend bij fertigatie.
  Er is meer water nodig bij fertigatie.

 

3. Wat wordt bedoeld met het 'doorspoelen' van een grond?

  De grond die niet meer bruikbaar is wegspoelen in het riool of de sloot.
  De grond voor de teelt doordrenken met vloeibare mest.
  Lange tijd beregenen om zouten uit de grond te spoelen.

 

4. Bij potplanten heeft de potgrootte invloed op het watergeven. Stel je 2 planten voor die even groot zijn. Plant A staat in een 2 liter veensubstraat en plant B staat in een 1 liter veensubstraat. Welke bewering is juist?

  Plant A moet je vaker water geven en je geeft meer water per keer.
  Plant A hoef je minder vaak water te geven en je geeft meer water per keer.
  Plant A hoef je minder vaak water te geven en je geeft minder water per keer.

 

5. Wat zijn de voordelen van fertigatie?

  De gebruikte meststoffen voor fertigatie zijn goedkoper dan gewone meststoffen
  Met fertigatie kun je per plant bekijken hoeveel mest deze nodig heeft
  Je kunt de hoeveelheid kunstmest nauwkeuriger doseren

 

6. Wat is de zuurgraad van leidingwater ongeveer?

  De pH-waarde van leidingwater ligt tussen 5,5 en 6,5.
  De pH-waarde van leidingwater ligt tussen 7,0 en 8,5.
  De pH-waarde van leidingwater ligt tussen 8,5 en 9,5.

 

7. Pythium is een regelmatig voorkomende schimmelziekte in de boomkwekerij. Welke maatregelen zou je kunnen nemen om pythium te voorkomen?

  Water geven met veel ijzer erin. De schimmel kan niet tegen ijzer en zal afsterven.
  De grond goed nat houden zodat de schimmel in de bodem geen zuurstof krijgt en uitsterft.
  Niet te veel water geven. Natte omstandigheden zorgen er voor dat de schimmel zich goed kan vermeerderen.

 

8. Wat meet je met een tensiometer?

  Een tensiometer meet de luchtvochtigheid tussen het gewas.
  Een tensiometer meet de zuigkracht waarmee het water in de grond wordt vast gehouden.
  Een tensiometer meet de hoeveelheid water waarmee je beregent.

 

9. Een waterbassin voor gietwater kan last hebben van algengroei. Wat kun je daartegen doen?

  Water rondpompen en beluchten want algen houden van stilstaand water
  Algen wegfilteren met omgekeerde osmose, een mechanische filtertechniek
  Het kroos van het water afhalen want algen groeien het beste in het donker

 

10. Planten die via beregening water krijgen hebben minder last van Buxustopmijt dan planten die via druppelaars of eb- en vloedsystemen water krijgen. Wat is echter een nadeel van bovenlangs water geven?

  Bovenlangs water geven heeft als nadeel dat meegegeven voedingsstoffen sneller uitspoelen naar de bodem.
  Bovenlangs water geven heeft als nadeel dat er op deze manier geen chemische gewasbescherming uitgevoerd kan worden.
  Bovenlangs water geven heeft als nadeel dat de kans op schimmelziekten groter wordt.

 

11. Een techniek is het gebruik van watergelkorrels. Deze korrels kunnen worden toegevoegd aan de potgrond. Welke van de volgende beweringen is waar?

  Door het toevoegen van deze korrels hoeft een boomkweker geen water meer te geven, omdat de korrels 400 maal hun eigen gewicht aan water kunnen opnemen.
  Deze korrels slaan water en voedingsstoffen op en geven deze langzaam vrij, zodat er minder sprake is van uitspoeling van stoffen.
  Deze korrels hechten zich aan de wortels, zodat het water direct op de juiste plaats terechtkomt.

 

12. Wie beslist in de zomer dat vanwege droogte boomkwekers in bepaalde regio's niet mogen beregenen met oppervlaktewater?

  De provincie.
  Het waterschap.
  LTO Nederland.

 

13. Heide kan slecht tegen teveel kalk in het water. Waarmee kun je heide het beste begieten?

  regenwater
  leidingwater
  grondwater

 

14. Geeft vaak sproeien van een gewas meer wortels?

  Bij vaak sproeien groeien de wortels zoals op plaatje B.
  Bij vaak sproeien groeien de wortels zoals op plaatje A.
  Sproeien heeft geen invloed op de ontwikkeling van wortels.

 

15. Boomtelers in Noord-Nederland doen onderzoek naar beregening met behulp van bodemsensoren. Sensoren in de grond meten de vochtigheid van de bodem en de wortelactiviteit van het gewas.Wat kan de teler vervolgens met zijn computer aflezen?

  Wat het beste moment is om te beregenen.
  Hoeveel water er aan het gewas moet worden gegeven.
  Of het toegestaan is door het waterschap om op dat moment te beregenen.