WebQuiz Verzorgen van de teelt in de boomkwekerij (niveau 2)

- Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van het verzorgen van de teelt in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

 

1. Een particulier wil dit boompje planten in zijn tuin. Is dit plantgat goed voor dit boompje?

  Nee, het gat is te klein.
  Ja.
  Nee, het gat is te groot.

 

2. Enkele boomkwekers gebruiken vierkant-ronde containers. Wat zijn de voordelen van deze bijzondere vorm potten?

  De potten zijn lichter en makkelijker op een kar te stapelen.
  Er hoeft minder grond in de pot en de planten groeien beter.
  De pot bevat meer grond en er passen meer potten op een kar.

 

3. Waarom worden de stekken in de koelcel geplaatst?

  Zodat ze snel wortels gaan vormen.
  Zodat de groei stilstaat.
  Tegen het ontstaan van meeldauw.

 

4. Bij het planten van bosplantsoen moet je goed opletten hoe diep je plant. Kun je aan de plant zien hoe diep je moet planten?

  Ja, er is verschil in kleur op de overgang tussen de wortels en de stam.
  Nee, je zet de plant altijd tien centimeter dieper dan deze als zaailing stond.
  Nee, dat moet je bepalen door de de lengte van de wortels te meten.

 

5. Waarvoor wordt dit apparaat gebruikt in de boomkwekerij?

  Injecteren van dierlijke mest in de grond.
  Injecteren van bestrijdingsmiddel in de grond.
  Injecteren van kunstmest in de grond.

 

6. Wat betekent het als dit strookje aan een boom hangt?

  De boom is gegarandeerd vrij van insectenvraat.
  De boom is van hoge kwaliteit en heeft geen virussen.
  Op het strookje staat hoe diep de boom geplant moet worden.

 

7. Waarom moeten kerstbomen worden gesnoeid?

  Om de boom langer te laten uitgroeien.
  Om een piek in de boom te kunnen zetten.
  Om de planten voller te krijgen.

 

8. Maak de zin af: Van potmaat P9 wordt meestal overgepot naar ..............

  P10
  C1,5 of C3 liter
  P11

 

9. Rozentelers snoeien vooral wanneer de knoppen open beginnen te gaan. Als je meer takken snoeit, wat heeft dit voor effect op de rozen?

  Meer snoeien geeft minder, maar grotere rozen.
  Meer snoeien geeft meer rozen, ze blijven even groot.
  Meer snoeien geeft meer, maar kleinere rozen.

 

10. Wat is nu precies een pothandje?

  Een hulpmiddel om een containerplant op te pakken zonder dat de pot van de kluit valt
  Een hulpmiddel waarmee potten niet meer zomaar kunnen omvallen als ze op een containerveld staan
  Een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat potten makkelijker in de caroussel van de oppotmachine terecht komen

 

11. Geeft vaak sproeien van een gewas meer wortels?

  Bij vaak sproeien groeien de wortels zoals op plaatje A.
  Bij vaak sproeien groeien de wortels zoals op plaatje B.
  Sproeien heeft geen invloed op de ontwikkeling van wortels.

 

12. Een waterbassin voor gietwater kan last hebben van algengroei. Wat kun je daartegen doen?

  Het kroos van het water afhalen want algen groeien het beste in het donker
  Algen wegfilteren met omgekeerde osmose, een mechanische filtertechniek
  Water rondpompen en beluchten want algen houden van stilstaand water

 

13. Wat is fertigatie?

  Het enten van een tak met behulp van veenmos.
  Water en mest geven met behulp van slangetjes naar de plant.
  Doorwoelen van de grond met een fertigator.

 

14. "Bomen moet je vaak verplanten voor een mooie kluit", zeggen kwekers wel eens. Waarom is dat?

  De kluit wordt door het afsteken mooi vierkant.
  Dan kunnen de insecten moeilijk bij de kluit komen.
  De kluit vormt na elke verplanting kleine haarwortels.

 

15. Wat is de functie van fotosynthese bij de plant?

  De plant zet glucose en koolstofdioxide om in zuurstof en water. Dit wordt gebruikt voor de verdamping zodat de plant kan groeien.
  De plant maakt uit meststoffen glucose en koolstofdioxide. De meststoffen worden gebruikt bij de toename van bladgroen in de plant.
  De plant zet onder invloed van licht koolstofdioxide en water om in glucose en zuurstof. De glucose wordt gebruikt voor de groei van de plant.