WebQuiz Vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

Weet je genoeg van het vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Veel boomkwekers hebben een moerenhoek. Wat is dat?

  Een plek met planten waar je stekken van kunt maken voor nieuwe planten.
  Een plek waar de machines staan en waar reparaties worden verricht.
  Een hoek van het perceel waar planten worden neergezet die gezaaid worden.

 

2. Hier zie je een zetmes. Voor welke manier van vermeerderen gebruik je een zetmes?

  Voor het oculeren.
  Voor het afleggen.
  Voor het enten.

 

3. Waarop moet je letten bij het planten van geƫnte onderstammen bij fruitbomen?

  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven, anders kan de boom onvruchtbaar worden.
  Je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven en je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.

 

4. Wat is 'chipbudding'?

  Er wordt 1 oog op een onderstam geplaatst om te enten (oogenten).
  Er wordt een stuk van de tak afgesneden en in de grond gestoken om te wortelen.
  Er wordt een tak afgelegd die is gaan wortelen aan de moederplant.

 

5. Waarom wordt na het enten entwas gebruikt?

  Om aantasting door insecten te voorkomen.
  Om te voorkomen dat het hout uitdroogt.
  Om ent en stamhout aan elkaar te plakken.

 

6. Waarom zou je kiezen voor oculeren in plaats van enten?

  Op dikke onderstammen slaat oculeren meestal beter aan dan enten.
  Bij oculeren krijg je veel wildopslag die weggeknipt moet worden.
  Een ervaren persoon kan op een dag wel 5 keer zoveel oculeren als enten.

 

7. Wat is een ent-hybride?

  Een ent-hybride krijgt zijn vorm wanneer er wortelopslag ontstaat die de vorm en eigenschappen aanneemt van de ent
  Een ent-hybride ontstaat wanneer de ent de vorm en eigenschappen zoals bloemkleur en blad aanneemt van de onderstam
  Een ent-hybride kan ontstaan op het grensvlak tussen onderstam en ent en zal eigenschappen hebben die liggen tussen die van beide 'ouders'.

 

8. Hoe heet deze methode van enten?

  Oculeren.
  Spleetent-methode.
  Plakgriffel-methode.

 

9. Wat is weefselkweek?

  In de volle grond krijgen planten nieuwe wortels wanneer je regelmatig de kluit aan alle kanten omspit.
  Kleine stukjes planten worden in een laboratorium op een voedingsbodem gezet om wortels te vormen.
  Bomen ontwikkelen nieuwe takken doordat je oude takken op de juiste tijd wegsnijdt.

 

10. Stekken kun je op elk tijdstip, als je over een waternevelinstallatie beschikt. Waarom is dat?

  Wortels vormen zich alleen aan de stek bij een luchtvochtigheid van 100%.
  Jonge stekken blijven langer goed bij luchtvochtigheid van 100%, zodat er meer tijd is om wortels te vormen.
  Wanneer het blad van de stekken steeds nat is hebben de stekken minder last van ziekten.

 

11. Als je zaad koopt, wat betekent het dan als de verkoper zegt: 'de kiemkracht van het zaad is 86 procent'?

  Je hebt 86 zaden nodig voor 1 vierkante meter.
  86 van de 1000 zaden zijn kiemkrachtig.
  86 van de 100 zaden zijn kiemkrachtig.

 

12. Wie mag in Nederland het 'Plantenpaspoort' verstrekken, waarmee partijen zaad of jonge planten of bomen vrij verhandeld kunnen worden binnen Europa?

  Het Productschap Tuinbouw.
  De keuringsdienst Naktuinbouw.
  De gemeente waar de zaadhandel is gevestigd.

 

13. Wat is een griffel?

  Het stengeldeel dat op de onderstam wordt gezet, heet griffel.
  De griffel is een speciaal mesje waarmee enten worden gesneden
  De onderstam wordt ook wel de griffel genoemd. Op de griffel wordt de ent geplaatst.

 

14. Waarom worden de stekken in de koelcel geplaatst?

  Zodat de groei stilstaat.
  Tegen het ontstaan van meeldauw.
  Zodat ze snel wortels gaan vormen.

 

15. Veel bos- en haagplantsoen wordt gebruikt in de bosbouw. Een aantal klanten vraagt om 'autochtoon materiaal'. Wat is dat?

  Planten van zaad dat in het buitenland is opgekweekt.
  Planten die door Nederlanders zijn gezaaid.
  Planten die zijn opgekweekt uit zaad dat uit de streek zelf komt.