WebQuiz Vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij (niveau 2)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van het vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Wat is het verschil tussen een zetmes en een oculeermes?

  Een oculatiemes is lang en recht, een zetmes kort en gebogen
  Een zetmes is lang en recht, een oculatiemes kort en gebogen
  Een zetmes is lang en smal, een oculatiemes kort en breed

 

2. Veel boomkwekers hebben een moerenhoek. Wat is dat?

  Een plek waar de machines staan en waar reparaties worden verricht.
  Een plek met planten waar je stekken van kunt maken voor nieuwe planten.
  Een hoek van het perceel waar planten worden neergezet die gezaaid worden.

 

3. Hoe gebeurt de vermeerdering van bos- en haagplantsoen?

  Zaaien
  Enten
  Stekken

 

4. Wie mag in Nederland het 'Plantenpaspoort' verstrekken, waarmee partijen zaad of jonge planten of bomen vrij verhandeld kunnen worden binnen Europa?

  De gemeente waar de zaadhandel is gevestigd.
  Het Productschap Tuinbouw.
  De keuringsdienst Naktuinbouw.

 

5. Waarom wordt na het enten entwas gebruikt?

  Om aantasting door insecten te voorkomen.
  Om te voorkomen dat het hout uitdroogt.
  Om ent en stamhout aan elkaar te plakken.

 

6. Wat is 'chipbudding'?

  Er wordt 1 oog op een onderstam geplaatst om te enten (oogenten).
  Er wordt een tak afgelegd die is gaan wortelen aan de moederplant.
  Er wordt een stuk van de tak afgesneden en in de grond gestoken om te wortelen.

 

7. Waarom worden de stekken in de koelcel geplaatst?

  Zodat ze snel wortels gaan vormen.
  Zodat de groei stilstaat.
  Tegen het ontstaan van meeldauw.

 

8. Wat gebruik je bij het marcotteren?

  Veenmos
  Groene zeep
  Stekpoeder

 

9. Hoe heet deze methode van enten?

  Plakgriffel-methode.
  Oculeren.
  Spleetent-methode.

 

10. Wat is afleggen?

  Bij het afleggen leg je de toppen van stengels bij een struik onder de grond. Bij de top van de stengels vindt wortelvorming plaats, waarna er nieuw blad zal ontstaan boven de wortels.
  Bij het afleggen dek je stengels die al over de grond liggen of naar de grond zijn af te buigen, af met een laagje grond, waarna er wortelvorming plaatsvindt op de stengel.
  Bij het afleggen leg je de stelen van stekken onder de grond zodat er wortelvorming plaatsvindt.

 

11. Stekken kun je op elk tijdstip, als je over een waternevelinstallatie beschikt. Waarom is dat?

  Wortels vormen zich alleen aan de stek bij een luchtvochtigheid van 100%.
  Wanneer het blad van de stekken steeds nat is hebben de stekken minder last van ziekten.
  Jonge stekken blijven langer goed bij luchtvochtigheid van 100%, zodat er meer tijd is om wortels te vormen.

 

12. Wat is vegetatieve vermeerdering van planten?

  Dat is vermeerdering door middel van zaden.
  Dan vermeerder je bosplantsoen om snel vegetatie op de plant te krijgen
  Dat is vermeerdering door middel van bijvoorbeeld stekken en enten

 

13. Waarop moet je letten bij het planten van geƫnte onderstammen bij fruitbomen?

  Je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven en je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven, anders kan de boom onvruchtbaar worden.

 

14. Bekijk de foto. Dit boompje (Salix = wilg) is vermeerderd door middel van .......

  enten
  oculeren
  stekken

 

15. Bij het planten van bosplantsoen moet je goed opletten hoe diep je plant. Kun je aan de plant zien hoe diep je moet planten?

  Nee, dat moet je bepalen door de de lengte van de wortels te meten.
  Ja, er is verschil in kleur op de overgang tussen de wortels en de stam.
  Nee, je zet de plant altijd tien centimeter dieper dan deze als zaailing stond.