WebQuiz Vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij (niveau 2)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van het vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Wat zijn de voordelen van enten?

  GeĆ«nte bomen en struiken zijn kleiner en dragen sneller en meer vruchten Ć©n door enten kun je gewassen die moeilijk bewortelen toch vermeerderen.
  GeĆ«nte bomen en struiken zijn kleiner en dragen sneller en meer vruchten.
  Door enten kun je gewassen die moeilijk bewortelen toch vermeerderen.

 

2. Bekijk de foto. Dit boompje (Salix = wilg) is vermeerderd door middel van .......

  oculeren
  stekken
  enten

 

3. Hoe diep moet je een takje van een heester bij het stekken de grond in steken?

  3-4 cm
  1-2 cm
  5-7 cm

 

4. Waarom worden de stekken in de koelcel geplaatst?

  Zodat ze snel wortels gaan vormen.
  Tegen het ontstaan van meeldauw.
  Zodat de groei stilstaat.

 

5. Wie mag in Nederland het 'Plantenpaspoort' verstrekken, waarmee partijen zaad of jonge planten of bomen vrij verhandeld kunnen worden binnen Europa?

  Het Productschap Tuinbouw.
  De keuringsdienst Naktuinbouw.
  De gemeente waar de zaadhandel is gevestigd.

 

6. Waarop moet je letten bij het planten van geƫnte onderstammen bij fruitbomen?

  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven en je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  Je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven, anders kan de boom onvruchtbaar worden.

 

7. Veel boomkwekers hebben een moerenhoek. Wat is dat?

  Een plek met planten waar je stekken van kunt maken voor nieuwe planten.
  Een plek waar de machines staan en waar reparaties worden verricht.
  Een hoek van het perceel waar planten worden neergezet die gezaaid worden.

 

8. Wat is afleggen?

  Bij het afleggen dek je stengels die al over de grond liggen of naar de grond zijn af te buigen, af met een laagje grond, waarna er wortelvorming plaatsvindt op de stengel.
  Bij het afleggen leg je de toppen van stengels bij een struik onder de grond. Bij de top van de stengels vindt wortelvorming plaats, waarna er nieuw blad zal ontstaan boven de wortels.
  Bij het afleggen leg je de stelen van stekken onder de grond zodat er wortelvorming plaatsvindt.

 

9. Stekken kun je op elk tijdstip, als je over een waternevelinstallatie beschikt. Waarom is dat?

  Jonge stekken blijven langer goed bij luchtvochtigheid van 100%, zodat er meer tijd is om wortels te vormen.
  Wanneer het blad van de stekken steeds nat is hebben de stekken minder last van ziekten.
  Wortels vormen zich alleen aan de stek bij een luchtvochtigheid van 100%.

 

10. Wat is weefselkweek?

  In de volle grond krijgen planten nieuwe wortels wanneer je regelmatig de kluit aan alle kanten omspit.
  Bomen ontwikkelen nieuwe takken doordat je oude takken op de juiste tijd wegsnijdt.
  Kleine stukjes planten worden in een laboratorium op een voedingsbodem gezet om wortels te vormen.

 

11. Waarom zou je kiezen voor oculeren in plaats van enten?

  Op dikke onderstammen slaat oculeren meestal beter aan dan enten.
  Bij oculeren krijg je veel wildopslag die weggeknipt moet worden.
  Een ervaren persoon kan op een dag wel 5 keer zoveel oculeren als enten.

 

12. Wat is 'chipbudding'?

  Er wordt een tak afgelegd die is gaan wortelen aan de moederplant.
  Er wordt een stuk van de tak afgesneden en in de grond gestoken om te wortelen.
  Er wordt 1 oog op een onderstam geplaatst om te enten (oogenten).

 

13. Bij het planten van bosplantsoen moet je goed opletten hoe diep je plant. Kun je aan de plant zien hoe diep je moet planten?

  Nee, dat moet je bepalen door de de lengte van de wortels te meten.
  Ja, er is verschil in kleur op de overgang tussen de wortels en de stam.
  Nee, je zet de plant altijd tien centimeter dieper dan deze als zaailing stond.

 

14. Hoe heet deze methode van enten?

  Plakgriffel-methode.
  Spleetent-methode.
  Oculeren.

 

15. Wat gebruik je bij het marcotteren?

  Groene zeep
  Veenmos
  Stekpoeder