Vermeerderen - niveau 2

1. Opdracht: Vermeerderen

Bekijk het volgende filmpje over stamrozen.

 

Welke vermeerderingsmethode wordt hier gebruikt?
Beschrijf welke handelingen je op onderstaande plaatjes A t/m C ziet en waarom dit gebeurt.

A.    B.

 

C.

2. Opdracht: Vermeerderingsmethoden - stekken, enten, zaaien

Heel veel planten worden 'vegetatief' vermeerderd. Dan wordt er niet gezaaid, maar worden stukken van planten gebruikt voor jonge planten. Het gaat snel en de jonge planten hebben dezelfde eigenschappen als de moederplant.

Er zijn veel verschillende methoden voor vegetatief vermeerderen. Maar niet elke methode kan voor elke plant worden gebruikt. We noemen de belangrijkste methoden:

 1. Stekken: een deel van de plant wordt afgeknipt om te laten wortelen. Je hebt verschillende soorten stekken:
 2. Enten: een takje met knoppen van de ene plant wordt op een onderstam van een andere plant gezet om ze te laten vergroeien.
 3. Oculeren: een knop (= oog) van de ene plant wordt op de onderstam van een andere plant geplaatst.
 4. Copuleren: de onderstam en de griffel worden schuin afgesneden en op elkaar gezet. Dit gebeurt vooral als de onderstam en de griffel even dik zijn.
 5. Afleggen: de stengels worden naar de grond gebogen en afgedekt met een laagje grond om te wortelen.
Kies 4 van onderstaande gewassen (foto's zie je hieronder, nummers 1 t/m 12) en geef aan hoe je ze kunt vermeerderen. Denk aan scheutstek, houtstek, topstek, winterstek, afleggen, enten, oculeren, copuleren, zaaien.

 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.11.12.

 1. Buxus
 2. Sneeuwbal (Viburnum)
 3. Haagbeuk (Carpinus betulus)
 4. Liguster (Ligustrum)
 5. Rododendron (Rhododendron)
 6. Esdoorn (Acer cultivar)
 7. Plataan (Platanus)
 8. Maagdenpalm (Vinca)
 9. Hertshooi (Hypericum)
 10. Vlinderstruik (Buddleja)
 11. Clematis
 12. Conifeer (Thuja)

Als je het niet weet kun je zoeken op bijvoorbeeld de volgende websites:

3. Opdracht: Hoe kan stek worden beworteld

Zoek op internet informatie over hoe je een stek kunt bewortelen.

 

Beschrijf hoe je een stek kunt bewortelen en waar je op moet letten. Beschrijf in je verhaal in ieder geval wat de invloed is van:
 
 • luchtvochtigheid;
 • temperatuur;
 • stekmedium of substraat;
 • bemesting op de beworteling en de hele plant.

Je kunt bijvoorbeeld de volgende websites hierbij gebruiken:

4. Opdracht: Enttechnieken

Er bestaan verschillende soorten entingen.

 

Wat is het verschil tussen de enten op onderstaande plaatjes?

 

A.       B.

Hoe heet het enten op de plaatjes A en B?
Wat zijn de gevolgen voor de gewassen bij elke methode?

5. Opdracht: Het enten

Bekijk onderstaande diafilm van 8 dia's.

Welke enttechniek wordt hier gebruikt?
Beschrijf welke dingen je achtereenvolgens moet doen om te enten. Als je het niet weet, kijk dan bijvoorbeeld op de websites genoemd in de opdracht Vermeerderingsmethoden.

 


(diafilm gebaseerd op foto's van www.verbeek-boomkwekerijen.nl)

6. Opdracht: Gebruik van pluggen of perspotten

Het opkweken uit zaad is vrij specialistisch werk. Daarom kopen boomkwekers vaak pluggen of perspotten met jonge plantjes. Die plantjes in de pluggen of perspotten zijn door opkweekbedrijven uit zaad opgeweekt.

 

Leg uit wat het verschil is tussen een plug en een perspot.
Wat is voor een boomkweker een groot voordeel bij het gebruik van perspotten en pluggen in vergelijking met opkweken uit zaad?

Kijk bijvoorbeeld op de websites van:

7. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van de vermeerdering van gewassen? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................