WebQuiz Verkoopklaar maken van gewassen in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van het voor de verkoop klaar maken van gewassen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Tegenwoordig worden steeds meer planten in containers geteeld. Deze vorm van telen heeft voordelen en nadelen. Welke van de volgende beweringen is waar?

  Het voordeel is dat het plantseizoen voor de klant veel langer is dan voor planten uit de volle grond; het nadeel is dat het teeltsysteem duurder is.
  Het voordeel is dat het telen op deze manier goedkoper is dan in de volle grond; het nadeel is dat de kwaliteit minder is.
  Het voordeel is dat de planten sneller verwerkt kunnen worden dan in de volle grond; het nadeel is dat de planten alleen maar in het voorjaar kunnen worden geplant.

 

2. Wat is een kuipplant?

  Een plant die wordt geteeld in zeer grote containers die kuipen worden genoemd.
  Een kuipplant is hetzelfde als een containerplant.
  Een plant in een kuip die zomers buiten staat maar in de winter vaak beschermd moet worden tegen vorst.

 

3. Nieuw in het gebruik is de zogenaamde coversheet bij Deense karren in plaats van de bekende stretchfolie. Eén coversheet kost 40 euro, terwijl stretchfolie 0,03 euro per meter kost (er wordt 20 meter om 1 kar gebruikt). Hoe vaak moet ik de coversheet gebruiken voordat deze goedkoper is dan de stretchfolie?

  67 keer
  57 keer
  77 keer

 

4. In de toekomst zal er bij exporteurs ook vraag zijn naar planten in MAP-verpakking. Wat is dat?

  Een verpakking die biologisch verteerbaar is en niet verwijderd hoeft te worden bij het planten.
  Een verpakkingsfolie die weinig zuurstof doorlaat en waarin de planten lang houdbaar zijn.
  Een kleurig bedrukte verpakking met draagband waarin de planten beter gepresenteerd worden.

 

5. In welke vormen zijn deze bomen geleid en gesnoeid?

1. 2.
  1 is een dakvorm, 2 is een pyramidevorm.
  1 is een leivorm, 2 is een pyramidevorm.
  1 is een dakvorm, 2 is een leivorm.

 

6. "Levering vindt plaats volgens de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij" staat op de offerte van een boomkweker. Wat staat er in die handelsvoorwaarden?

  Etikettering, verpakking en prijs.
  Maatvoering, etikettering en leveringsvoorwaarden.
  Prijzen, verpakking en afleverdatum.

 

7. Klanten willen graag uniforme partijen heesters geleverd hebben. Wat betekent dat?

  Alle heesters moeten van dezelfde soort zijn, de grootte mag echter verschillen.
  Alle heesters hebben zoveel mogelijk dezelfde grootte en hetzelfde aantal knoppen.
  Alle heesters moeten gelabeld zijn met hetzelfde label.

 

8. Hoe noemt men deze verkoopverpakking?

  stekbak
  10-pack
  sixpack

 

9. Kerstbomen worden bij de aflevering gesorteerd op ....

  kwaliteit, grootte en soort.
  kwantiteit, gewicht en hoogte.
  kwaliteit, kleur en gewicht.

 

10. In de containerteelt werken verschillende boomkwekers met afdekmaterialen op de potten. Waarom worden deze materialen gebruikt?

  Om onkruid tegen te gaan én om uitspoeling van meststoffen te voorkomen.
  Om onkruid tegen te gaan in de potten.
  Om uitspoeling van meststoffen te voorkomen.

 

11. Stel, je bent teler van laanbomen. Op welke soorten klanten zou jij je gaan richten?

  1. particuliere afnemers
  2. professionele gebruikers
  3. institutionele gebruikers
  2 en 3 zijn juist
  1 en 3 zijn juist
  1 en 2 zijn juist

 

12. Veel producten uit een boomkwekerij worden met een kluit geleverd.

Als verpakking wordt vaak een gaaslap rond de kluit gebonden om de kluit steun te geven. Traditioneel wordt hier acryl en jute voor gebruikt. Met de komst van de ingaasmachine worden ook veel elastische netten gebruikt. Welke van de volgende beweringen is waar?
  Acryl verteert snel en kan dus gewoon om de kluit blijven zitten tijdens het planten.
  Tijdens het planten moet de gaaslap altijd verwijderd worden.
  Jute verteert snel en kan dus gewoon om de kluit blijven zitten tijdens het planten.

 

13. Voor bepaalde planten die binnen de EU worden vervoerd, is een plantenpaspoort nodig. Waarvoor dient een plantenpaspoort?

  Op een plantenpaspoort staat precies welke aantastingen gevaarlijk zijn voor de plant, zodat de klant daar rekening mee kan houden.
  Een plantenpaspoort geeft garanties dat de plant geen virussen, ziektes en insecten bevat.
  Een plantenpaspoort geeft aan uit welk land de plant komt en naar welk land deze mag worden geëxporteerd.

 

14. Waarvoor dient het blauwe label dat aan deze kar zit?

  Een RFID-tag die met de computer gescand kan worden, waarna alle gegevens over het product beschikbaar zijn.
  Een naamlabel waarop de naam van de teler wordt geschreven die de bloemen of planten heeft geproduceerd.
  Een eco-keurmerk, zodat je van afstand kunt zien dat op de karren biologische bloemen en planten staan.

 

15. Stamrozen worden tijdens het transport koel gehouden. De temperatuur tijdens het vervoer mag niet oplopen tot boven de 14°C. Mag je rozen vervoeren samen met rijpend fruit?

  Nee, dat is niet toegestaan vanwege gevaar voor de volksgezondheid.
  Ja, er zijn geen bezwaren om ze in één vrachtauto samen te vervoeren.
  Nee, rijpend fruit geeft een gas af dat de rozen te snel aanzet tot bloei.