Verkoopklaar maken - niveau 3/4

1. Opdracht: Verkoopklaar maken

Stel je krijgt de opdracht een partij klimopplanten in potten klaar te maken voor de verkoop naar een tuincentrum.

 

Welke handelingen moet je doen om de planten op onderstaande foto verkoopklaar te maken?
Verwacht je dat een tuincentrum andere eisen stelt aan een geleverde partij dan een bouwmarkt? Leg uit waarom.

 

 

2. Opdracht: Leveringsvoorwaarden en maatvoering

Je krijgt een verkooporder. Jouw klant wil drie keer verplante bomen, in de maten 12/14 t/m 25/30.

 

Leg uit wat de klant bedoelt met 'drie keer verplante bomen, in de maten 12/14 t/m 25/30'.
Wat zijn de voordelen van een drie keer verplante boom voor de klant?

Kijk bijvoorbeeld op:

 

Wat zijn de redenen voor een boomkwekerij om een deel van het assortiment als twee keer verplante bomen te leveren en een deel als drie keer verplante bomen ?

3. Opdracht: Service en snelheid

De handel verwacht van telers dat ze steeds sneller op orders kunnen inspringen en veel handelingen verrichten die vroeger door de handelaar zelf werden gedaan. Een kwekerij meldt op haar website: 'Ook is het mogelijk om de planten gemengd af te leveren, te etiketteren en voor te prijzen, 24-uurslevering.'

 

Als een handelaar een partij kasheesters bestelt die hij de volgende dag aangeleverd wil krijgen, 'gemengd, geëtiketteerd en voorgeprijsd', welke handelingen moet je dan als kweker nog verrichten om die partij zo af te leveren?

Kijk bijvoorbeeld op:

 

Leg uit waarom een handelaar vraagt om een 24-uurslevering.
Wat zijn de nadelen voor een kweker bij het aanbieden van een 24-uurslevering?

 

4. Opdracht: Transport

Als handelaren kopen bij boomkwekers moet één van beiden het transport van de planten regelen.

Veel boomkwekers verzorgen zelf het transport of hebben hun vaste transporteurs die ze goed kennen.

 

Geef minimaal 3 redenen waarom het belangrijk is voor een boomkweker om het transport 'in eigen hand te houden' (= zelf te regelen).
Kijk bijvoorbeeld op de volgende websites:
In welke gevallen zou je kiezen voor geconditioneerd transport? Laat in je uitleg in ieder geval terugkomen:
 
  • welke regio's moet je beleveren;
  • assortiment;
  • arbeid;
  • kosten;
  • opbrengsten.

 

5. Opdracht: Administratieve software in de boomkwekerij

Om voorraad bij te houden en facturen te maken zijn er diverse computerprogramma's speciaal voor de boomkwekerij ontwikkeld. In de pakketten kan de boomkwekerij aangeven welke gewassen aanwezig zijn op de kwekerij (de assortimentslijst), in welke maten ze leverbaar zijn en wat de prijs is.

Bekijk de afbeeldingen van onderstaande twee pakketten en ga daarna naar hun website.

 

 

Schrijf op voor welke activiteiten elk pakket bruikbaar is.

6. Opdracht: Biopotten

Er komen steeds meer biopotten op de markt (biologisch afbreekbare plantenpotten). Zoek op internet naar deze biopotten.
Noem 5 materialen waarvan biopotten kunnen worden gemaakt.
Wat zijn de voordelen voor de consument?
Welke aspecten vinden boomkwekers belangrijk om te beslissen of ze biopotten gaan gebruiken?

Kijk bijvoorbeeld op:

7. Opdracht: Voorraad en opslag

In de laanbomenteelt worden gewassen na het rooien vaak eerst opgekuild in de 'kuilhoek'. Vroeger was opkuilen de belangrijkste opslagmethode is, nu is het bij de meeste bedrijven een aanvulling op andere methoden, zoals de koelcel en just-in-time-leveringen. Klanten willen steeds vaker een vers product, en nemen geen genoegen met een boom die enige tijd opgekuild heeft gestaan. Maar kuilhoeken blijven belangrijk, want het is de goedkoopste manier van bewaren en een mooie methode voor als je materiaal een aantal weken moet opslaan. Boomkwekerij Huverba gebruikt de kuilhoek vooral als een soort flexibel magazijn. "Als we een of twee bomen te kort komen bij een bestelling, pakken we die uit de kuilhoek. Ideaal dus voor een klein assortiment."

 

Voorwaarde is wel dat de kuilhoek goed is aangelegd en goed wordt gebruikt. In De Boomkwerij staan daarvoor de volgende tips:

 

Ga na op de kuilhoek op jouw stagebedrijf voldoet aan alle bovenstaande tips. Beschrijf op je antwoordvel waar op het bedrijf de kuilhoek ligt en aan welke tips die kuilhoek wel of niet voldoet.

 

 

Meestal worden gerooide bomen zo snel mogelijk afgeleverd. Maar het kan voor klanten aantrekkelijk zijn om in een andere periode geleverd te krijgen.

Lees het artikel 'Boomkwekerij Fleuren koelt 1.000.000 fruitbomen'.

 

Waarom worden de fruitbomen gekoeld?
Waarom willen de klanten de bomen in 'rust' geleverd krijgen?

 

8. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van het verkoopklaar maken van boomkwekerijgewassen? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................