WebQuiz Veilig werken in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van veilig werkenin de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

1. Stel, je moet van je werkgever op een heftruck rijden. Welke van onderstaande beweringen is waar?

  1. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder toezicht een heftruck besturen.
  2. Na het behalen van een heftruckcertificaat mag iedereen zonder toezicht op een heftruck rijden.
  3. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je geen heftruck besturen.
  1 en 3 zijn juist
  1 en 2 zijn juist
  2 en 3 zijn juist

 

2. Is het hebben van een heftruckcertificaat verplicht voor mensen die met een heftruck werken?

  Nee
  Ja, het is verplicht voor iedereen die met een heftruck werkt.
  Ja, het is verplicht voor mensen tussen de 16 en 18 jaar.

 

3. Vul de zin aan: Op een bedrijf met 65 medewerkers moeten er minimaal ... BHV'ers aanwezig zijn.

  4
  2
  6

 

4. Hoveniers en boomkwekers die veel snoeien hebben vaker gezondheidsklachten aan armen en handen. Welke snoeischaren zijn het beste voor de gezondheid omdat het minder kracht kost en minder schokt?

  Een pneumatische snoeischaar.
  Een elektrische snoeischaar.
  Een handschaar.

 

5. Veel medewerkers die met een heftruck werken zijn in het bezit van een geldig heftruckcertificaat. Hoe lang is zo'n certificaat geldig na het behalen ervan?

  5 jaar
  2 jaar
  3 jaar

 

6. Stel; je werkt op een plaats of bij een machine waar veel lawaai (boven 85 dB) wordt geproduceerd. Je wil echter geen oordoppen opdoen, omdat deze niet fijn zitten. Wat kan je werkgever voor maatregelen nemen?

  Je werkgever kan niets doen, dit is puur de verantwoordelijkheid van de werknemer.
  Als je bij herhaling weigert je oordoppen te gebruiken, kan je werkgever je schorsen of zelfs ontslaan.
  Je werkgever moet er maar voor zorgen dat het lawaai bij de machines minder wordt.

 

7. Vanaf 1 juli 2015 zijn er andere regels voor het trekkerrijbewijs. Voor welke mensen is het hebben van een trekkerrijbewijs dan verplicht?

  Voor iedereen vanaf 16 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen van 16 tot 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen vanaf 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.

 

8. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.
  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.

 

9. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen

 

10. Tuinbouwgewassen worden vaak op substraat geteeld. Als bemesting wordt het substraat geĂŻnjecteerd met vloeibare meststoffen. Welke van onderstaande gevaren gelden bij het gebruik van vloeibare meststoffen?

  1. Wanneer twee verschillende meststoffen bij elkaar worden gebruikt, kunnen zeer giftige gassen vrijkomen.
  2. De meststoffen zijn vaak sterke zuren die zonder verdunning brandwonden kunnen veroorzaken.
  1 is juist
  2 is juist
  1 en 2 zijn beide juist

 

11. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  3 jaar
  4 jaar
  2 jaar

 

12. Bij hoeveel decibel (dB)A geluid ben je als werknemer verplicht om gehoorbescherming op te hebben?

  80
  75
  85

 

13. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.
  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.

 

14. Wat kun je als werknemer op een kwekerij doen om de veiligheid bij het werken met machines te verbeteren?

  1. Draag beschermende kleding. Stel je tevens op de hoogte van maatregelen in geval van gevaar of noodsituaties.
  2. Zorg er voor dat je weet hoe de machines werken, ook als er aan een machine iets is aangepast.
  3. Bel bij iedere storing direct je werkgever op zodat deze de machine kan repareren of een monteur in kan schakelen.
  2 en 3 zijn juist
  1 en 3 zijn juist
  1 en 2 zijn juist

 

15. Sommige boomkwekers huisvesten seizoenskrachten op het bedrijf zelf in een loods of in caravans. Aan welke van de volgende eisen moet de kweker voldoen als de loods of caravan verzekerd moet worden tegen brand en/of schade?

  Caravans en loodsen moeten altijd binnen 10 meter van de bedrijfsgebouwen staan voor de veiligheid, zodat men bij brand gebruik kan maken van de blussers in de gebouwen.
  In de caravan of loods moet altijd een poeder- of sproeischuimblusser aanwezig zijn en er moeten verbodsbordjes hangen waarop staat dat roken en frituren in de loods of caravan verboden is.
  Afvalbakken en brandbare materialen moeten buiten de loods en/of caravan worden geplaatst zodat het risico op brand zo klein mogelijk wordt gemaakt.