Veilig werken in de boomkwekerij (niveau 2) - Test je kennis

 

Wat weet jij al van veilig werkenin de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

1. Stel, je moet van je werkgever op een heftruck rijden. Welke van onderstaande beweringen is waar?

  1. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder toezicht een heftruck besturen.
  2. Na het behalen van een heftruckcertificaat mag iedereen zonder toezicht op een heftruck rijden.
  3. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je geen heftruck besturen.
  2 en 3 zijn juist
  1 en 3 zijn juist
  1 en 2 zijn juist

 

2. Stel: op een boomkwekerij werken 8 mensen, die ook regelmatig samen in een schuur werken. Moet dit bedrijf een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan opstellen?

  Ja, maar alleen als de schuur maar 1 deur heeft
  Ja
  Nee

 

3. Vanaf 1 juli 2015 zijn er andere regels voor het trekkerrijbewijs. Voor welke mensen is het hebben van een trekkerrijbewijs dan verplicht?

  Voor iedereen vanaf 16 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen van 16 tot 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen vanaf 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.

 

4. Vul de zin aan: Op een bedrijf met 65 medewerkers moeten er minimaal ... BHV'ers aanwezig zijn.

  4
  6
  2

 

5. Stel; je werkt op een plaats of bij een machine waar veel lawaai (boven 85 dB) wordt geproduceerd. Je wil echter geen oordoppen opdoen, omdat deze niet fijn zitten. Wat kan je werkgever voor maatregelen nemen?

  Je werkgever moet er maar voor zorgen dat het lawaai bij de machines minder wordt.
  Als je bij herhaling weigert je oordoppen te gebruiken, kan je werkgever je schorsen of zelfs ontslaan.
  Je werkgever kan niets doen, dit is puur de verantwoordelijkheid van de werknemer.

 

6. Waar moet je op letten als je een plant gaat uitspitten?

  Trap altijd met je linkerbeen op de spade.
  Buig je rug zover mogelijk naar voren.
  Probeer zo recht mogelijk te staan.

 

7. Op plaatsen waar veel met water of ontsmettingsmiddelen wordt gewerkt is het beter als:

  de betonvloer ruw is.
  er hout op de vloer ligt.
  de betonvloer glad is.

 

8. Bij hoeveel decibel (dB)A geluid ben je als werknemer verplicht om gehoorbescherming op te hebben?

  80
  85
  75

 

9. Materiaal en producten zwaarder dan 25 kg ...

  mogen alleen maar met een heftruck of andere hulpmiddelen verplaatst worden.
  mag je alleen in je eentje verplaatsen als je alleen op de werkplek bent.
  moeten altijd met 2 personen en/of met hulpmiddelen verplaatst worden.

 

10. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen

 

11. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.
  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.

 

12. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  4 jaar
  2 jaar
  3 jaar

 

13. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.
  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.

 

14. Sommige boomkwekers huisvesten seizoenskrachten op het bedrijf zelf in een loods of in caravans. Aan welke van de volgende eisen moet de kweker voldoen als de loods of caravan verzekerd moet worden tegen brand en/of schade?

  In de caravan of loods moet altijd een poeder- of sproeischuimblusser aanwezig zijn en er moeten verbodsbordjes hangen waarop staat dat roken en frituren in de loods of caravan verboden is.
  Caravans en loodsen moeten altijd binnen 10 meter van de bedrijfsgebouwen staan voor de veiligheid, zodat men bij brand gebruik kan maken van de blussers in de gebouwen.
  Afvalbakken en brandbare materialen moeten buiten de loods en/of caravan worden geplaatst zodat het risico op brand zo klein mogelijk wordt gemaakt.

 

15. Tuinbouwgewassen worden vaak op substraat geteeld. Als bemesting wordt het substraat geĂŻnjecteerd met vloeibare meststoffen. Welke van onderstaande gevaren gelden bij het gebruik van vloeibare meststoffen?

  1. Wanneer twee verschillende meststoffen bij elkaar worden gebruikt, kunnen zeer giftige gassen vrijkomen.
  2. De meststoffen zijn vaak sterke zuren die zonder verdunning brandwonden kunnen veroorzaken.
  2 is juist
  1 en 2 zijn beide juist
  1 is juist