Veilig werken in de boomkwekerij (niveau 2) - Test je kennis

 

Wat weet jij al van veilig werkenin de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

1. Materiaal en producten zwaarder dan 25 kg ...

  mag je alleen in je eentje verplaatsen als je alleen op de werkplek bent.
  mogen alleen maar met een heftruck of andere hulpmiddelen verplaatst worden.
  moeten altijd met 2 personen en/of met hulpmiddelen verplaatst worden.

 

2. Bij hoeveel decibel (dB)A geluid ben je als werknemer verplicht om gehoorbescherming op te hebben?

  75
  80
  85

 

3. Stel, je moet van je werkgever op een heftruck rijden. Welke van onderstaande beweringen is waar?

  1. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder toezicht een heftruck besturen.
  2. Na het behalen van een heftruckcertificaat mag iedereen zonder toezicht op een heftruck rijden.
  3. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je geen heftruck besturen.
  2 en 3 zijn juist
  1 en 2 zijn juist
  1 en 3 zijn juist

 

4. Mag je bij het reinigen van het kasdek op een heftruck staan?

  Dat mag alleen als de heftruck een officiĂ«le werkbak heeft.
  Nee, dat mag niet, het is wettelijk verboden.
  Ja, dat mag, als je maar voorzichtig doet.

 

5. Waar moet je op letten als je een plant gaat uitspitten?

  Buig je rug zover mogelijk naar voren.
  Probeer zo recht mogelijk te staan.
  Trap altijd met je linkerbeen op de spade.

 

6. Sommige boomkwekers huisvesten seizoenskrachten op het bedrijf zelf in een loods of in caravans. Aan welke van de volgende eisen moet de kweker voldoen als de loods of caravan verzekerd moet worden tegen brand en/of schade?

  In de caravan of loods moet altijd een poeder- of sproeischuimblusser aanwezig zijn en er moeten verbodsbordjes hangen waarop staat dat roken en frituren in de loods of caravan verboden is.
  Caravans en loodsen moeten altijd binnen 10 meter van de bedrijfsgebouwen staan voor de veiligheid, zodat men bij brand gebruik kan maken van de blussers in de gebouwen.
  Afvalbakken en brandbare materialen moeten buiten de loods en/of caravan worden geplaatst zodat het risico op brand zo klein mogelijk wordt gemaakt.

 

7. Hoveniers en boomkwekers die veel snoeien hebben vaker gezondheidsklachten aan armen en handen. Welke snoeischaren zijn het beste voor de gezondheid omdat het minder kracht kost en minder schokt?

  Een elektrische snoeischaar.
  Een pneumatische snoeischaar.
  Een handschaar.

 

8. Stel; je werkt op een plaats of bij een machine waar veel lawaai (boven 85 dB) wordt geproduceerd. Je wil echter geen oordoppen opdoen, omdat deze niet fijn zitten. Wat kan je werkgever voor maatregelen nemen?

  Als je bij herhaling weigert je oordoppen te gebruiken, kan je werkgever je schorsen of zelfs ontslaan.
  Je werkgever kan niets doen, dit is puur de verantwoordelijkheid van de werknemer.
  Je werkgever moet er maar voor zorgen dat het lawaai bij de machines minder wordt.

 

9. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.
  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.

 

10. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.
  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.

 

11. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  2 jaar
  3 jaar
  4 jaar

 

12. Vul de zin aan: Op een bedrijf met 65 medewerkers moeten er minimaal ... BHV'ers aanwezig zijn.

  4
  6
  2

 

13. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen

 

14. Op plaatsen waar veel met water of ontsmettingsmiddelen wordt gewerkt is het beter als:

  de betonvloer ruw is.
  de betonvloer glad is.
  er hout op de vloer ligt.

 

15. Vanaf 1 juli 2015 zijn er andere regels voor het trekkerrijbewijs. Voor welke mensen is het hebben van een trekkerrijbewijs dan verplicht?

  Voor iedereen vanaf 16 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen vanaf 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen van 16 tot 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.