WebQuiz Teelten in de boomkwekerij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij al van de boomkwekerij? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. In Opheusden kweekt men ook laanbomen in container. Wat is het voordeel?

  Lagere kostprijs van de laanbomen
  Verlenging van het afzetseizoen
  Minder kans op ziekten in de bomen

 

2. Boomkwekers verkopen meer hoogstamfruitbomen dan enkele jaren geleden. Waardoor komt dat?

  Consumenten kopen meer hoogstam fruitbomen omdat deze eerder fruit opleveren
  Gemeenten kopen meer hoogstam fruitbomen om het landschap te verfraaien
  Fruittelers planten meer hoogstam fruitbomen omdat deze meer fruit opleveren

 

3. Diverse organisaties maken waarschuwingsmodellen voor ziekten. Een waarschuwingsmodel voorspelt hoeveel kans er is op een bepaalde ziekte zodat boomkwekers tijdig kunnen spuiten. Wat is het voordeel voor boomkwekers?

  Ze kunnen tijdig spuiten met curatieve middelen die de ziekten grondig bestrijden, zonder kans op resistentie tegen die middelen
  Ze kunnen tijdig spuiten met preventieve, lichtere middelen, waardoor er minder resistentie voor zwaardere middelen optreedt
  Ze kunnen bij een waarschuwing direct sluipwespen inzetten als geĆÆntegreerde of biologische bestrijding van de ziekte

 

4. Laanbomen kunnen last hebben van bastscheuren. Om dit te voorkomen wordt de bast van sommige bomen met jute omwikkeld. Welke bomen hebben het meest last van bastscheuren en moet je dus omwikkelen?

  De bomen aan de rand van het perceel
  De bomen in het midden van het perceel
  De bomen die lange tijd niet verplant zijn

 

5. Je hebt een perceel houtige siergewassen (Elaeagnus) in containerteelt, handveredeling, in potten van 0,5 liter. Wat kost de meeste tijd bij deze teelt?

  Het oppotten van de planten.
  Het onkruid wieden.
  De handveredeling maken.

 

6. Wat is wild afhalen en bij welke teelten doe je dat?

  In het najaar worden wilde scheuten van gesnoeide vruchtbomen verwijderd
  In het voorjaar na het oculeren worden wilde scheuten van geĆ«nte onderstammen verwijderd
  In de winter worden wilde scheuten van machinaal gesnoeid bos- en haagplantsoen verwijderd

 

7. Bij de laanbomenteelt kweken sommige telers in 'springringen'. Wat zijn dat?

  Zwarte potten met noppen die beter door een automatische verlader kunnen worden aangepakt. Daardoor is minder handwerk nodig.
  Zwarte potten van een poreus materiaal die de grond warmer houden. Daardoor groeien de wortels sneller en vertakken ze zich verder.
  Plastic band om de kluit met noppen met gaatjes. De wortels komen door het gaatje in contact met lucht en sterven af. Daardoor vormen zich elders nieuwe fijnvertakte wortels.

 

8. Voor welke ziekte zijn rozenstruiken bij kwekers erg gevoelig?

  Echte meeldauw
  Valse meeldauw
  Boktorren

 

9. Enkele grote telers van rozenonderstammen werken samen in de afzetcoƶperatie Rosaco. Waarom werken deze concurrenten samen?

  Er is een sterk stijgende vraag. Zij proberen door samenwerking zoveel mogelijk te produceren.
  Er is stabiele vraag. Door samen onderzoek te doen zoeken ze nieuwe machines voor de productie.
  Er is een dalende vraag. Door samenwerking proberen zij de prijzen zo hoog mogelijk te houden.

 

10. Je hebt een perceel klimplanten (Hedera) in containerteelt, in potten van 2 liter. Wat kost de meeste tijd bij deze teelt?

  Het aanbinden van de planten.
  Het oppotten van de planten.
  Het snoeien van de planten.

 

11. Een stuurgroep heeft vastgesteld dat gemeenten en andere overheden duurzaam plantmateriaal moeten inkopen.Vanaf 2010 zal minimaal 75% van het plantmateriaal dat door overheden gebruikt wordt duurzaam ingekocht moeten zijn. Wat betekent dit voor boomkwekers?

  Dat boomkwekers die leveren aan de overheid geen meststoffen meer mogen gebruiken in de teelt
  Dat boomkwekers die leveren aan de overheid verplicht zijn mee te doen aan MPS-Qualitree.
  Dat boomkwekers die leveren aan de overheid moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld door de overheid aan milieuvriendelijk telen

 

12. Inova Fruit introduceert nieuwe fruitrassen via gesloten ketenconcepten. Wat is het voordeel hiervan?

  De boomkweker verkoopt zijn bomen aan Inova en die verhandelt ze aan fruitkwekers, die een vaste prijs betalen voor de bomen.
  De boomkweker verkoopt zijn bomen aan Inova en die verhandelt ze vervolgens aan winkels. De boomkweker krijgt een vaste prijs.
  De boomkweker krijgt van Inova advies welke rassen de consument graag in de winkel koopt, dus welke appelbomen hij het beste kan kweken.

 

13. In de vasteplantenteelt is het gebruik van weefselkweek voor vermeerdering enorm toegenomen. Wat is het voordeel van weefselkweek?

  Met vermeerdering via weefselkweek kun je makkelijker nieuwe eigenschappen van verschillende planten combineren
  Vermeerderen via weefselkweek is veel goedkoper dan via traditionele vermeerdering
  Met weefselkweek kunnen sneller nieuwe cultivars worden vermeerderd zodat je het assortiment sneller kunt aanpassen

 

14. Waarvoor dienen de Vermeerderingstuinen Nederland

  Productie van uitgangsmateriaal van topkwaliteit voor de boomkweker
  Productie van grote hoeveelheden rozenonderstammen van topkwaliteit
  Productie van bos- en haagplantsoen van topkwaliteit voor de export

 

15. Wat is het LEI voor organisatie?

  LEI staat voor Levensmiddelen Economische Informatie. Het LEI ontwikkelt kengetallen voor alle bedrijven die in de voedselproductie-keten actief zijn.
  LEI staat voor Leveringsvoorwaarden Europees en Internationaal. Het LEI stelt de voorwaarden samen waaraan telers dienen te voldoen willen ze producten op de markt brengen.
  LEI staat voor Landbouw Economisch Instituut. Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte.