WebQuiz Sturen en beheren van het teeltproces in de boomkwekerij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij van het teeltproces in de boomkwekerij? Er is hierover veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Wat betekent de KWIN Boomkwekerij?

  Kwaliteits Injectie Boomkwekerij
  Kweek Informatie Boomkwekerij
  Kwantitatieve Informatie Boomkwekerij

 

2. Hoe kun je het aantal planten in een kap of op een perceel berekenen?

  Aantal planten per perceel = bedbreedte / (bedbreedte - padbreedte)
  Aantal planten per perceel = ruimtebenutting / plantafstand
  Aantal planten per perceel = (oppervlakte/plantafstand) x ruimtebenutting

 

3. Bereken de arbeidscapaciteit van het knippen van buxus met de volgende gegevens.

 • 3 hectare buxus wordt geknipt in bolvorm met de hand
 • er staan 27.000 planten per hectare,
 • de planten worden 3 x per jaar geknipt
 • arbeid is 15 euro per uur
 • de duur van het knippen van 1 are is 2,5 uur
 •   118 buxus per uur
    108 buxus per uur
    98 buxus per uur

   

  4. Als je de kostprijs van een product berekent heb je te maken met vaste kosten en variabele kosten. Wat zijn vaste kosten?

    Zaken waarvan de kosten altijd gelijk blijven, hoeveel product er ook wordt geproduceerd (machines, gebouwen)
    Zaken waarvan je weet dat deze kosten iedere keer weer terugkomen, zoals zaai- of stekgoed en potgrond
    Dat zijn de arbeidskosten, deze blijven altijd deel uitmaken van de kostprijs.

   

  5. Stel, het is augustus en voor de komende weken worden hoge temperaturen, buien en weinig wind verwacht. Wat zal er gebeuren met de schimmel- en bacteriedruk op planten?

    Deze neemt af door de hoge temperaturen. Het blad zal na de buien namelijk weer snel opdrogen.
    Deze neemt toe door de hoge luchtvochtigheid en de lange bladnatperiode.
    Deze blijft gelijk, de schimmel- en bacteriedruk is in de zomer altijd hoger dan in het voor- of najaar.

   

  6. Hier zie je een teeltschema van enkele perkplanten. Wanneer kunnen in februari gezaaide Begonia's worden verkocht?

    begin april.
    begin juni.
    begin mei.

   

  7. Door saldoberekeningen te maken van verschillende teelten kun je nagaan welke het meest winstgevend is voor je bedrijf. Wat is het saldo van een teelt?

    Saldo = toegerekende kosten - opbrengsten.
    Saldo = kostprijs - kosten.
    Saldo = opbrengsten - toegerekende kosten.

   

  8. Je hebt een perceel klimplanten (Hedera) in containerteelt, in potten van 2 liter. Wat kost de meeste tijd bij deze teelt?

    Het snoeien van de planten.
    Het oppotten van de planten.
    Het aanbinden van de planten.

   

  9. Bereken wat de opbrengst is van een perceel bos- en haagplantsoen met de volgende gegevens:

  Aantal planten geplant2000
  Uitval25%
  Onverkoopbaar20%
  Verkoopprijs per verkochte plant€ 1,00

   

    € 2000,00
    € 1100,00
    € 1200,00

   

  10. Hoeveel hectare boomkwekerijgewassen en vaste planten in de vollegrond wordt er in Nederland geteeld?

    7.000 hectare
    17.000 hectare
    12.000 hectare

   

  11. Je hebt een laanbomenteelt van tweejarige spillen. De bedbreedte is 80 meter, de padbreedte is 20 meter. Bereken de ruimtebenutting. Je mag afronden.

    De ruimtebenutting is 75%
    De ruimtebenutting is 100%.
    De ruimtebenutting is 80%

   

  12. In onderstaande tabel zie je een deel van een vruchtwisselingsschema van een laanboomkwekerij. Waaraan zie je dat de vruchtwisseling gericht is op het beperken van schade door aaltjes?

  JaarPerceel APerceel B
  1999TagetesCorylus
  2000TiliaCarpinus
  2001TiliaCarpinus
  2002ThujaThuja
  2003ThujaThuja
  2004vaste plantenTagetes
  2005TagetesRosa
  2006RosaRosa

   

    Dat is te zien aan de teelt van vaste planten tussendoor.
    Dat is te zien aan de teelt van Tagetes tussendoor.
    Dat is te zien aan de teelt van Rosa tussendoor.

   

  13. Wat moet je doen om groeiachterstand te voorkomen als je laanbomen sterk hebben geleden onder zware hagel?

    Geheel terugknippen van de spil, zodat deze opnieuw kan uitlopen en groeien.
    Spuiten met een bacteriedodend middel, waarna de boom kan herstellen.
    Aansmeren van de wonden, zodat er geen bacteriën binnen dringen.

   

  14. Welke van onderstaande teeltdoelen klopt niet?

    Hogere productie
    Hoger verbruik van middelen
    Hogere efficiëntie in de teelt

   

  15. Hoe zou je een product in de keten kunnen traceren?

    Alle producten die in de handel komen, zouden hiervoor een uniek nummer moeten krijgen
    Op het vignet staat het nummer van de MPS-deelnemer, waarna het product getraceerd kan worden.
    Dit traceren kan uitgevoerd worden door MPS-HCS.