WebQuiz Sturen en beheren van het teeltproces in de boomkwekerij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij van het teeltproces in de boomkwekerij? Er is hierover veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Welke van onderstaande teeltdoelen klopt niet?

  Hogere efficiëntie in de teelt
  Hogere productie
  Hoger verbruik van middelen

 

2. Hoe zou je een product in de keten kunnen traceren?

  Op het vignet staat het nummer van de MPS-deelnemer, waarna het product getraceerd kan worden.
  Dit traceren kan uitgevoerd worden door MPS-HCS.
  Alle producten die in de handel komen, zouden hiervoor een uniek nummer moeten krijgen

 

3. Bij een berekening voor wat een teelt kost gebruik je 'toegerekende kosten'. Dat zijn de kosten die variëren met de oppervlakte die je teelt. Wat valt er onder toegerekende kosten?

  De opbrengst van de planten die je verkoopt.
  De kosten van machines en de huur van de kassen.
  De hoeveelheid potgrond, kunstmest, stekmateriaal.

 

4. Bereken wat de opbrengst is van een perceel bos- en haagplantsoen met de volgende gegevens:

Aantal planten geplant2000
Uitval25%
Onverkoopbaar20%
Verkoopprijs per verkochte plant€ 1,00

 

  € 1100,00
  € 2000,00
  € 1200,00

 

5. Door saldoberekeningen te maken van verschillende teelten kun je nagaan welke het meest winstgevend is voor je bedrijf. Wat is het saldo van een teelt?

  Saldo = kostprijs - kosten.
  Saldo = opbrengsten - toegerekende kosten.
  Saldo = toegerekende kosten - opbrengsten.

 

6. Beregenen tijdens droge perioden bevordert de gewasgroei. Een tijdige beregening is een ‘must' maar te snel en te veel beregenen is niet goed. Wat is het nadeel van te veel beregenen?

  Dit veroorzaakt te snelle groei van het gewas.
  Dit veroorzaakt een stikstoftekort voor het gewas.
  Dit veroorzaakt verdroging van de grond.

 

7. Hoeveel hectare boomkwekerijgewassen en vaste planten in de vollegrond wordt er in Nederland geteeld?

  17.000 hectare
  7.000 hectare
  12.000 hectare

 

8. Hier zie je een teeltschema van enkele perkplanten. Wanneer kunnen in februari gezaaide Begonia's worden verkocht?

  begin april.
  begin mei.
  begin juni.

 

9. Bereken de arbeidscapaciteit van het knippen van buxus met de volgende gegevens.

 • 3 hectare buxus wordt geknipt in bolvorm met de hand
 • er staan 27.000 planten per hectare,
 • de planten worden 3 x per jaar geknipt
 • arbeid is 15 euro per uur
 • de duur van het knippen van 1 are is 2,5 uur
 •   98 buxus per uur
    108 buxus per uur
    118 buxus per uur

   

  10. Als teler hoop je natuurlijk niet op uitval bij je product. Stel, je kweekt een product dat een kostprijs heeft van 40 cent per stuk. Wat gebeurt er met de kostprijs als er sprake is van 5% uitval?

    De kostprijs wordt dan 44 cent
    De kostprijs wordt dan 42 cent
    De kostprijs wordt dan 46 cent

   

  11. Hoe kun je het aantal planten in een kap of op een perceel berekenen?

    Aantal planten per perceel = ruimtebenutting / plantafstand
    Aantal planten per perceel = (oppervlakte/plantafstand) x ruimtebenutting
    Aantal planten per perceel = bedbreedte / (bedbreedte - padbreedte)

   

  12. Je hebt een perceel klimplanten (Hedera) in containerteelt, in potten van 2 liter. Wat kost de meeste tijd bij deze teelt?

    Het snoeien van de planten.
    Het oppotten van de planten.
    Het aanbinden van de planten.

   

  13. PPO Bomen heeft een teeltsysteem ontwikkeld waarbij de gewassen in ingegraven goten worden geteeld. Wat is één van de voordelen van dit systeem?

  Bekijk het filmpje.
    De gewassen worden langer en hoeven minder gesnoeid te worden.
    Er spoelt minder mest en gewasbeschermingsmiddel uit naar het grondwater.
    Er hoeft minder grond aangevoerd te worden voor de teelt in goten.

   

  14. Wat is de definitie van Winst?

    Winst = Opbrengsten + Kosten
    Winst = Kosten - Opbrengsten
    Winst = Opbrensten - Kosten

   

  15. Je hebt een perceel houtige siergewassen (Elaeagnus) in containerteelt, handveredeling, in potten van 0,5 liter. Wat kost de meeste tijd bij deze teelt?

    Het onkruid wieden.
    Het oppotten van de planten.
    De handveredeling maken.