WebQuiz De boomkwekerij in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij van de boomkwekerij in Nederland? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Een 'Toproos' is een predikaat dat betere rozen, die in het Nederlandse klimaat het beste groeien en bloeien, onderscheidt van de rest. Op welke 5 eigenschappen worden de rozen beoordeeld?

  Gezondheid, Winterhardheid, Soortechtheid, Gemak van het snoeien, Prijs
  Gezondheid, Winterhardheid, Grootbloemigheid, Soortechtheid, Kleur
  Gezondheid, Groeikracht, Vorm/kleur bloem, Bloeirijkheid, Schoning

 

2. Wat is Plantion?

  Plantion is de naam van de veiling die is ontstaan na de fusie van Veiling Vleuten en Bloemenveiling Oost Nederland.
  Plantion is een bedrijf dat de energievoorziening regelt van alle vollegronds tuinbouwbedrijven in Nederland.
  Plantion is een techniek om ionen van planten door het gietwater te mengen om laanbomen beter te laten groeien.

 

3. Welke boom is uitgeroepen tot 'Boom van het jaar 2015'?

  Magnolia kobus
  Liriodendron tulipifera
  Liquidambar styraciflua

 

4. De internationale organisatie van tuinbouwproducenten (AIPH) vraagt aandacht voor 'De Groene Stad'. Wat is het doel hiervan?

  Meer aandacht voor woningbouw middenin de natuur zodat de woningnood wereldwijd verminderd wordt
  Meer aandacht voor tuinarchitectuur in de stad zodat de uitstraling van tuinen verbeterd wordt
  Meer aandacht voor groenaanleg in de stad want groen bevordert de gezondheid en de economie

 

5. Welk deel van het totale boomkwekerijareaal is momenteel biologische teelt?

  1 %
  6 %
  3 %

 

6. Waar staat de afkorting NVWA voor?

  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
  Nationale Verantwoording van Wetten bij Agrarische ondernemers
  Nationale Volks en Wegen Autoriteit

 

7. Wat is de Blgg voor organisatie?

  De Blgg neemt onder andere bodemmonsters en onderzoekt deze op aanwezige meststoffen.
  De afkorting Blgg staat voor Boomkwekerij Les Groep Gewas en bodem.
  De Blgg is een afdeling van Wageningen Universiteit die de bodem onderzoekt op bodemleven.

 

8. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.
  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.
  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.

 

9. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet
  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio

 

10. Wat doet de Vaste Keurings Commissie?

  De VKC keurt spuitapparatuur voor het verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen
  De VKC organiseert wedstrijden waarop de kwaliteit van sierplanten wordt beoordeeld
  De VKC keurt gewasbeschermingsmiddelen op hun werkzame stoffen

 

11. Wat is een Greenport?

  Een Greenport is een gebied waarin teeltbedrijven, toeleveranciers, handelsbedrijven, etc. samengevoegd zijn.
  Een Greenport is een soort bedrijventerrein waarbij een teeltbedrijf, transportbedrijf en veiling zijn samengevoegd in één gebouw.
  Een Greenport is een aparte opleiding specifiek gericht op MBO-4 leerlingen richting tuinbouw.

 

12. Wat is de NVWA voor organisatie?

  De NVWA zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu worden nageleefd.
  De NVWA zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen worden gekeurd voordat ze gebruikt mogen worden in de glastuinbouw.
  De NVWA zorgt ervoor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

13. Wat is de AI voor organisatie?

  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.

 

14. Welke uitspraak is juist?

  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld kleiner dan in de glastuinbouw
  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld even groot als in glastuinbouw
  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld groter dan in de glastuinbouw

 

15. Treeport Zundert wil een logistiek centrum worden. Wat doet een logistiek centrum?

  Beeldveilen, waarbij boomkwekerijgewassen in veilingzalen met foto's van de producten worden verkocht
  Koelen van boomkwekerijgewassen in koelcellen
  Bundelen van producten van verschillende boomkwekers en die gezamenlijk transporteren naar handelaren en klanten