WebQuiz De boomkwekerij in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij van de boomkwekerij in Nederland? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. De klimaatverandering op de wereld kan ook gevolgen hebben voor Nederlandse boomkwekers. Welke gevolgen verwacht je?

  1. Toename van schimmelziekten door de hogere luchtvochtigheid
  2. Verschuiving naar sortiment met meer mediterrane planten doordat dit beter bestand is tegen hogere lichtintensiteit
  3. Door extreme buien spoelen meststoffen sneller uit
  1, 2 en 3
  2 en 3
  1 en 3

 

2. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio
  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten

 

3. Waar staat de afkorting NVWA voor?

  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
  Nationale Verantwoording van Wetten bij Agrarische ondernemers
  Nationale Volks en Wegen Autoriteit

 

4. Sinds juli 2010 is het ministerie van LNV overgegaan in achtereenvolgens het ministerie van EL&I en nu naar EZ. Waarvoor staat de afkorting EZ?

  Economische Zaken
  Economie en Zorg
  Ecologische Zaken

 

5. Wat is de Blgg voor organisatie?

  De Blgg neemt onder andere bodemmonsters en onderzoekt deze op aanwezige meststoffen.
  De Blgg is een afdeling van Wageningen Universiteit die de bodem onderzoekt op bodemleven.
  De afkorting Blgg staat voor Boomkwekerij Les Groep Gewas en bodem.

 

6. Wat is de AI voor organisatie?

  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid

 

7. Welk deel van het boomkwekerijoppervlak bestaat uit pot- en containerteelt?

  Circa 20%
  Circa 6%
  Circa 14%

 

8. Wat voor gegevens kun je uit een RFID-chip halen die in een boom kan worden geïmplanteerd?

  RFID staat voor rural finding device. Dat wil zeggen dat je vanuit je kantoor met een speciaal gps-zoeksysteem op je pc precies kan opzoeken welke boom waar op je perceel staat.
  RFID staat voor radio frequency identification. Dat wil zeggen dat in de chip allerlei informatie kan worden opgeslagen over bijvoorbeeld de dikte van de boom, de naam, de herkomst, etc.
  RFID staat voor realtime financial drawings. Dat wil zeggen dat de teler altijd kan zien op de chip wat de boom tot dusver heeft gekost aan gewasbescherming, bemesting, en andere kosten.

 

9. Welke uitspraak is juist?

  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld even groot als in glastuinbouw
  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld groter dan in de glastuinbouw
  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld kleiner dan in de glastuinbouw

 

10. Welk deel van het totale boomkwekerijareaal is momenteel biologische teelt?

  3 %
  1 %
  6 %

 

11. Wat doet de Vaste Keurings Commissie?

  De VKC keurt gewasbeschermingsmiddelen op hun werkzame stoffen
  De VKC organiseert wedstrijden waarop de kwaliteit van sierplanten wordt beoordeeld
  De VKC keurt spuitapparatuur voor het verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen

 

12. Een 'Toproos' is een predikaat dat betere rozen, die in het Nederlandse klimaat het beste groeien en bloeien, onderscheidt van de rest. Op welke 5 eigenschappen worden de rozen beoordeeld?

  Gezondheid, Groeikracht, Vorm/kleur bloem, Bloeirijkheid, Schoning
  Gezondheid, Winterhardheid, Grootbloemigheid, Soortechtheid, Kleur
  Gezondheid, Winterhardheid, Soortechtheid, Gemak van het snoeien, Prijs

 

13. Voor hoeveel geld kopen consumenten jaarlijks meerjarige tuinplanten?

  90 miljoen euro
  270 miljoen euro
  510 miljoen euro

 

14. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers

 

15. Voor hoeveel miljoen euro verkoopt de boomkwekerij jaarlijks aan producten?

  300 miljoen euro
  900 miljoen euro
  600 miljoen euro