WebQuiz Inkoop en afzet van boomkwekerijproducten - Test je kennis

Wat weet jij van de inkoop en het afzetten van producten in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Is een vroeg voorjaar gunstig of minder gunstig voor de verkoop van heesters en vaste planten?

  Maakt niet uit - tuinliefhebbers kopen elk jaar hetzelfde aantal heesters en vaste planten
  Ongunstig - dan kopen tuinliefhebbers meer eenjarige planten in het vroege voorjaar
  Gunstig - door mooi voorjaarsweer gaan tuinliefhebbers vroeg aan de slag om hun tuin te verfraaien

 

2. "Levering vindt plaats volgens de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij" staat op de offerte van een boomkweker. Wat staat er in die handelsvoorwaarden?

  Maatvoering, etikettering en leveringsvoorwaarden.
  Etikettering, verpakking en prijs.
  Prijzen, verpakking en afleverdatum.

 

3. Door saldoberekeningen te maken van verschillende teelten kun je nagaan welke het meest winstgevend is voor je bedrijf. Wat is het saldo van een teelt?

  Saldo = toegerekende kosten - opbrengsten.
  Saldo = opbrengsten - toegerekende kosten.
  Saldo = kostprijs - kosten.

 

4. Voor hoeveel miljoen euro verkoopt de boomkwekerij jaarlijks aan producten?

  900 miljoen euro
  300 miljoen euro
  600 miljoen euro

 

5. Voor hoeveel geld kopen consumenten jaarlijks meerjarige tuinplanten?

  90 miljoen euro
  510 miljoen euro
  270 miljoen euro

 

6. In Opheusden kweekt men ook laanbomen in container. Wat is het voordeel?

  Lagere kostprijs van de laanbomen
  Verlenging van het afzetseizoen
  Minder kans op ziekten in de bomen

 

7. Welk MPS-certificaat is ontwikkeld voor de retail?

  MPS-GAP
  MPS-Quality
  Florimark GTP

 

8. Wat zijn de gevolgen voor de boomkwekerij als de olieprijs fors stijgt?

  De inkoop van machines wordt duurder.
  De inkoop van stekken wordt duurder.
  De inkoop van plastic potten wordt duurder.

 

9. De afzet van boomkwekerijgewassen via de veilingen is tussen 1998 en 2004 flink veranderd. Bekijk de figuur. Wat kun je hieruit concluderen?

  Steeds meer coniferen worden via de bloemenveilingen verkocht.
  Steeds minder coniferen worden via de bloemenveilingen verkocht.
  Steeds meer bomen, heesters en klimplanten worden via de bloemenveilingen verkocht.

 

10. De verkoop van boomkwekerijproducten via bouwmarkten levert de bouwmarkten veel klanten op. Wat is de reden hiervan?

  Bouwmarkten rekenen hoge prijzen voor de planten, omdat ze kleinschalig inkopen bij boomkwekers.
  Bouwmarkten verkopen vooral bijzondere planten die je bij tuincentra en hoveniers niet kunt kopen.
  Bouwmarkten rekenen lage prijzen voor de planten, omdat ze grootschalig inkopen bij boomkwekers.

 

11. Je moet potten inkopen. Wat betaal je ongeveer voor 1 vierkante plastic pot van de maat P9?

  3 cent
  7 cent
  11 cent

 

12. Elk jaar wordt gemeten hoeveel geld Nederlandse consumenten uitgeven aan boomkwekerijproducten. Is die consumentenbesteding de laatste jaren toegenomen, gestegen of gelijk gebleven?

  gelijk gebleven
  licht gestegen
  licht gedaald

 

13. Bereken wat de opbrengst is van een perceel bos- en haagplantsoen met de volgende gegevens:

Aantal planten geplant2000
Uitval25%
Onverkoopbaar20%
Verkoopprijs per verkochte plant€ 1,00

 

  € 1200,00
  € 1100,00
  € 2000,00

 

14. Hoeveel Nederlandse bedrijven exporteren boomkwekerijproducten naar het buitenland?

  circa 400
  circa 700
  circa 100

 

15. Op websites van boomkwekers kun je zien staan: 'Alle planten onder controle van Naktuinbouw'. Wat betekent dit?

  Wanneer de gewassen worden geplant komen keurmeesters van Naktuinbouw controleren of dit goed gebeurt.
  Alle gebruikte materialen zoals containers en potten worden gecontroleerd door keurmeesters van Naktuinbouw.
  Het plantgoed is gecontroleerd op kwaliteit door keurmeesters van Naktuinbouw.