WebQuiz Internationale handel in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

Wat weet jij van de internationale handel in boomkwekerijproducten? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Hoe zou je een product in de keten kunnen traceren?

  Alle producten die in de handel komen, zouden hiervoor een uniek nummer moeten krijgen
  Dit traceren kan uitgevoerd worden door MPS-HCS.
  Op het vignet staat het nummer van de MPS-deelnemer, waarna het product getraceerd kan worden.

 

2. Welk MPS-certificaat is ontwikkeld voor de retail?

  MPS-Quality
  MPS-GAP
  Florimark GTP

 

3. Op de website van Plantscope kun je zoeken op kenmerken van planten. Dit is handig om te weten wanneer je bijvoorbeeld planten wilt exporteren naar Noord-Europa. Welke van de onderstaande planten heeft de meest winterharde cultivars?

Kijk bij Plantscope.
  Brugmansia
  Fuchsia
  Abutilon

 

4. Hoeveel Nederlandse bedrijven exporteren boomkwekerijproducten naar het buitenland?

  circa 700
  circa 400
  circa 100

 

5. Uit hoeveel delen bestaat een CMR-vrachtbrief?

  2
  4
  3

 

6. Stamrozen worden tijdens het transport koel gehouden. De temperatuur tijdens het vervoer mag niet oplopen tot boven de 14°C. Mag je rozen vervoeren samen met rijpend fruit?

  Nee, rijpend fruit geeft een gas af dat de rozen te snel aanzet tot bloei.
  Nee, dat is niet toegestaan vanwege gevaar voor de volksgezondheid.
  Ja, er zijn geen bezwaren om ze in één vrachtauto samen te vervoeren.

 

7. Wat is een groot voordeel bij het exporteren naar landen binnen de Europese Unie (EU) ten opzichte van exporteren naar overige landen?

  Door de vaste waarde van de euro kun je altijd goedkoper exporteren binnen de EU
  Bij export naar buiten de EU is er vaak sprake van een grotere concurrentie dan binnen de EU
  Er zijn minder exportdocumenten nodig, dus minder administratieve handelingen

 

8. Vul aan: als de Amerikaanse Dollar in waarde daalt tegenover de euro .....

  worden Europese producten goedkoper voor de bevolking in de Verenigde Staten.
  worden Amerikaanse producten duurder voor de bevolking in Europa.
  worden Amerikaanse producten goedkoper voor de bevolking in Europa.

 

9. Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor een FFFP-certificaat?

  Als het bedrijf een certificaat van minimaal MPS-A heeft en een sociale certificering
  Als het bedrijf een Milieukeur certificaat heeft en zaken doet met derde wereld-landen.
  Als het bedrijf een sociale certificering en een MPS-GAP certificaat heeft

 

10. Wie mag in Nederland het 'Plantenpaspoort' verstrekken, waarmee partijen zaad of jonge planten of bomen vrij verhandeld kunnen worden binnen Europa?

  Het Productschap Tuinbouw.
  De keuringsdienst Naktuinbouw.
  De gemeente waar de zaadhandel is gevestigd.

 

11. Onderdeel van de exportdocumenten kan zijn het 'certificaat van oorsprong'. Een certificaat certificaat van oorsprong is;

  Een verklaring waar het product oorspronkelijk van afstamt.
  Een verklaring waar het product naartoe gaat.
  Een verklaring van waar het product vandaan komt.

 

12. Veel planten worden aan de klant geleverd op een Deense kar, zoals op de foto. Hoeveel Deense karren kunnen er ongeveer in een truck met oplegger worden geladen?

  40
  80
  12

 

13. De grootste export van Nederlandse boomkwekerijproducten gaat naar Duitsland. Welk land volgt daarna als belangrijk exportland voor Nederlandse boomkwekers?

  Frankrijk
  Verenigd Koninkrijk
  Spanje

 

14. In de toekomst zal er bij exporteurs ook vraag zijn naar planten in MAP-verpakking. Wat is dat?

  Een kleurig bedrukte verpakking met draagband waarin de planten beter gepresenteerd worden.
  Een verpakkingsfolie die weinig zuurstof doorlaat en waarin de planten lang houdbaar zijn.
  Een verpakking die biologisch verteerbaar is en niet verwijderd hoeft te worden bij het planten.

 

15. Vul aan: een quarantainewaardig organisme is ........

  een organisme waarvoor (momenteel) geen wettelijke maatregelen geldt in Nederland of de EU. Het gaat hierbij om ziekten en plagen die relatief nieuw zijn voor Nederland en/of ziekten en plagen die in bepaalde exportlanden worden geweerd.
  een organisme dat niet, of in beperkte mate, in de EU voorkomt en in de wetgeving van de EU als bijzonder schadelijk is aangemerkt.
  een organisme dat zich (nog) niet heeft gevestigd in Nederland, een potentiële dreiging is voor teelten en/of de groene ruimte en die mogelijk voor de EU-quarantainestatus in aanmerking komt.