Webquiz Duurzaamheid en Milieu in de boomkwekerij - Test je kennis

 

Wat weet jij al van van duurzaamheid en milieu in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

1. Hoe kan een klant controleren of een boom onder het Milieukeur duurzaam geteeld is?

  Iedere boom krijgt een logo met een uniek nummer waarmee de teler na te gaan is.
  Iedere boom heeft een beeldmerk op de pot waarop staat 'duurzaam geteeld'.
  Iedere boom is geteeld in een biologisch afbreekbare pot.

 

2. Wat wordt bedoeld met een gesloten teeltsysteem?

  Een teelt waarbij water en voedingsstoffen worden hergebruikt.
  Een teelt in bakken die geen water doorlaten.
  Een teelt op kunstmatig substraat, zoals steenwol en veen.

 

3. Wanneer kom je in aanmerking voor een MPS-A vignet?

  Zodra je MPS-A goedgekeurd bent, mag je het MPS-A vignet voeren.
  Als de accreditatie uitgevoerd is door MPS-ECAS.
  Als een bedrijf minimaal 13 periodes aaneengesloten geregistreerd heeft.

 

4. Welke manier van stikstof bemesten is het meest milieuvriendelijk?

  rijenbemesting
  bladbemesten
  breedwerpig bemesten

 

5. In de containerteelt is er veel schade door levermos. Hoe kun je dit voorkomen?

  Door de grond te spuiten met een schimmeldodend middel.
  Door de planten meer water en vloeibare mest te geven.
  Door de grond af te dekken met bark of kokosschijven.

 

6. Wat is de SKAL?

  SKAL is een organisatie die telers adviseert over duurzaam ondernemen.
  SKAL is een organisatie die toezicht houdt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  SKAL is een organisatie die toezicht houdt op de biologische productie.

 

7. Een goede, waterdoorlatende bodem en een rustige, regelmatige groei van bomen zorgt ervoor dat bomen beter bestand zijn tegen schimmelziekten als meeldauw. Noem het voordeel dat hieruit volgt.

  Er zijn minder fungiciden en meststoffen nodig en de telers kunnen goed voldoen aan het Milieukeur.
  Doordat de bodem goed waterdoorlatend is, is er minder sprake van uitspoeling van middelen en meststoffen in het grondwater.
  Telers kunnen door de rustiger groei toe met langzamer werkende meststoffen in plaats van met snelwerkende. Dat is goedkoper.

 

8. Waarom kiezen duurzame telers voor bemesten met compost van plantaardige resten in plaats van dierlijke mest?

  Plantaardige compost bevat minder direct-beschikbare stikstof en fosfaat.
  Plantaardige compost bevat meer direct-beschikbare stikstof en fosfaat.
  Plantaardige compost bevat minder direct-beschikbare stikstof en meer fosfaat.

 

9. Vallen telers die onder Milieukeur telen automatisch onder de biologische boomteelt?

  Nee, een teler met Milieukeur kan namelijk ook chemische bestrijdingsmiddelen in de bedrijfsvoering hebben
  Ja, een teler met Milieukeur teelt altijd biologisch
  Nee, om biologisch te telen moet de teler naast Milieukeur ook nog voldoen aan het MPS-keurmerk, het MilieuPlan Sierteelt

 

10. Je ziet dit insect op je boom. Wat ga je spuiten?

  Een middel specifiek tegen sluipwespen.
  Een middel tegen allerlei insecten.
  Niets. Het is een gaasvlieg die luizen eet.

 

11. Een stuurgroep heeft vastgesteld dat gemeenten en andere overheden duurzaam plantmateriaal moeten inkopen.Vanaf 2010 zal minimaal 75% van het plantmateriaal dat door overheden gebruikt wordt duurzaam ingekocht moeten zijn. Wat betekent dit voor boomkwekers?

  Dat boomkwekers die leveren aan de overheid geen meststoffen meer mogen gebruiken in de teelt
  Dat boomkwekers die leveren aan de overheid verplicht zijn mee te doen aan MPS-Qualitree.
  Dat boomkwekers die leveren aan de overheid moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld door de overheid aan milieuvriendelijk telen

 

12. Naast Milieukeur voor een duurzame teelt kunnen boomkwekers zich ook nog laten certificeren voor ISO 14001. Wat houdt dit in?

  ISO 14001 is een milieumanagementsysteem. Via een milieumanagementsysteem wordt aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.
  ISO 14001 is een duurzaamheidssysteem dat zich richt op personeel. Een bedrijf dat dit certificaat heeft gaat verantwoord om met zijn personeel.
  ISO 14001 is een EKO-managementsysteem. Daarmee mag een kweker leveren aan biologische bedrijven.

 

13. Waarom zaait een boomkweker Afrikaantjes (Tagetes) op een perceel?

  Om sluipwespen aan te trekken.
  Om aaltjes af te stoten.
  Om luizen af te stoten.

 

14. Welk dier zit graag in knotwilgen en eet schadelijke insecten en muizen?

  Steenuil
  Slang
  Reiger

 

15. Parasitaire aaltjes kunnen worden ingezet als bestrijding tegen plagen. Welke bewering over parasitaire aaltjes is waar?

  Of parasitaire aaltjes goed werken is vaak afhankelijk van de vochttoestand en temperatuur van de bodem.
  Parasitaire aaltjes zijn altijd heel effectief tegen plaaginsecten.
  Parasitaire aaltjes zitten in de lucht en kunnen zo van de ene naar de andere plant reizen.