WebQuiz Chemisch bestrijden in de boomkwekerij - Test je kennis

Wat weet jij al van gewasbescherming met chemische middelen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Grote druppels bij het uitvoeren van gewasbescherming kosten meer bestrijdingsmiddel en zijn dus duurder. Maar met grote druppels heb je minder last van invloeden als drift. Moet je om schimmels goed te bestrijden kiezen voor grote of kleine druppels?

  Het kan allebei.
  Grote druppels.
  Kleine druppels.

 

2. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is verboden voor gebruik in de vollegrond.
  Dit middel is gevaarlijk voor het milieu.
  Dit middel is irriterend of schadelijk voor de gezondheid.

 

3. Wat is het voordeel van deze hoge mastspuit voor laanbomen?

DAMCON mastspuit
  Het middel wordt op de hoogte van het blad gespoten, waardoor minder middel wegwaait.
  Het bestrijdingsmiddel raakt vooral de insecten en schimmels die bovenin de boom zitten.
  Er kan zowel bestrijdingsmiddel als vloeibare mest mee worden gespoten.

 

4. Wat bestrijd je met een herbicide?

  schimmels
  insecten
  onkruid

 

5. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.
  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.
  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.

 

6. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.
  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.

 

7. Om bestrijdingsmiddel op het gewas aan te brengen, kun je een veldspuit met spuitdoppen gebruiken. Vul de zin op een goede manier aan. De keuze van de spuitdop...

  heeft grote invloed op het resultaat van de bespuiting.
  wordt bepaald door de leverancier van de spuit.
  heeft geen invloed op het resultaat van de bespuiting.

 

8. Wat kun je zeggen over de spuitdop in de afbeelding?

  Het is een spleetdop met een groot drukbereik, van gehard staal met een afgifte van 4 liter per minuut bij 3 bar
  Het is een 'evenspray' spleetdop, van staal met een afgifte van 0,8 liter per minuut bij 3 bar
  Het is een anti-drift spleetdop, van roestvaststaal, met een tophoek van 80 graden

 

9. Er ligt een sloot tussen twee percelen waar je je perceel bosplantsoen wilt gaan spuiten. Mag je de slootkant ook spuiten?

  Nee, als ik naar beneden spuit, mag ik anderhalve meter langs de slootkant niet spuiten (teeltvrije zone volgens het Lozingenbesluit).
  Nee, als ik naar beneden spuit, mag ik vier meter langs de slootkant niet spuiten (teeltvrije zone volgens het Lozingenbesluit).
  Ja, als de sloot volledig op het terrein van de boomkwekerij ligt, mag de eigenaar zelf beslissen of de slootkant wordt meegespoten.

 

10. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen

 

11. Je moet 2,5 liter middel per hectare spuiten, hoeveel liter middel is dat per are?

  0,025 liter per are
  0,25 liter per are
  25 liter per are

 

12. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  3 jaar
  2 jaar
  4 jaar

 

13. Wat is geïntegreerde bestrijding?

  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen op basis van een gewasbeschermingsplan.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen met een minimale belasting voor het milieu.

 

14. Wanneer kun je het beste een onkruidbestrijdingsmiddel spuiten?

  Bij droog weer met een vochtige bodem.
  Bij regen met een vochtige bodem.
  Bij droog weer met een droge bodem.

 

15. Waar staat de afkorting MRL voor bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

  Milieu Risico Level
  Maximum Residue Limit
  Milieu Research Landbouw