WebQuiz Chemisch bestrijden in de boomkwekerij - Test je kennis

Wat weet jij al van gewasbescherming met chemische middelen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.
  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.

 

2. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.

 

3. Stel: je bent gedurende twee weken in totaal 10 uur aan het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wanneer moet je het filter op je spuitmasker gaan vervangen?

  Na iedere werkdag dat het masker is gebruikt moet je het filter vervangen
  Het filter moet je √©√©n keer per maand vervangen, mits je het filter na gebruik goed opbergt in een afsluitbare doos.
  Na 8 gebruiksuren is het filter verzadigd en zal je het moeten vervangen.

 

4. Wat bestrijd je met een herbicide?

  insecten
  schimmels
  onkruid

 

5. Je wilt meeldauw bestrijden die diep in de plant zit. Wat gebruik je?

  Je gebruikt een spuit met luchtondersteuning om het blad goed te bereiken.
  Je gebruikt ketsdoppen om een grotere hoeveelheid bestrijdingsmiddel te spuiten.
  Je gebruikt een spuit met luchtondersteuning en ketsdoppen.

 

6. Om bestrijdingsmiddel op het gewas aan te brengen, kun je een veldspuit met spuitdoppen gebruiken. Vul de zin op een goede manier aan. De keuze van de spuitdop...

  heeft geen invloed op het resultaat van de bespuiting.
  wordt bepaald door de leverancier van de spuit.
  heeft grote invloed op het resultaat van de bespuiting.

 

7. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  3 jaar
  2 jaar
  4 jaar

 

8. Waarvoor staan de letters Ctgb?

  Centrum voor Teelt, Gewasbescherming en Bedrijfsveiligheid
  College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
  Centrum van Tuinbouw en Groen voor Beschermingsmiddelen

 

9. Waarvoor staan de letters STORL op een verpakking van gewasbeschermingsmiddelen?

  Spoelinrichtingen, Toelating, Opruimen en Reiniging Landbouwbestrijdingsmiddelen
  STichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
  Spuitmiddelen voor Tuinbouw, Overheid en Raad Landbouwbedrijfsleven

 

10. Bos- en haagplantsoen heeft vaak last van 'kiemplantenziekte', ook wel omvalziekte, wortelbrand of smeul genoemd. Wat kun je daartegen doen?

  Het is een bodemziekte, je kunt de grond voor gebruik stomen of behandelen met methylbromide
  Het is een aantasting door kevers, je kunt spuiten met een insecticide om de larven van kevers te doden
  Het is een schimmelziekte, je kunt zaad gebruiken dat een coating heeft met fungiciden er in

 

11. Welk plaagsinsect is dit?

  Roofmijt
  Rode spin
  Spint

 

12. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is irriterend of schadelijk voor de gezondheid.
  Dit middel is verboden voor gebruik in de vollegrond.
  Dit middel is gevaarlijk voor het milieu.

 

13. Diverse organisaties maken waarschuwingsmodellen voor ziekten. Een waarschuwingsmodel voorspelt hoeveel kans er is op een bepaalde ziekte zodat boomkwekers tijdig kunnen spuiten. Wat is het voordeel voor boomkwekers?

  Ze kunnen tijdig spuiten met preventieve, lichtere middelen, waardoor er minder resistentie voor zwaardere middelen optreedt
  Ze kunnen tijdig spuiten met curatieve middelen die de ziekten grondig bestrijden, zonder kans op resistentie tegen die middelen
  Ze kunnen bij een waarschuwing direct sluipwespen inzetten als ge√Įntegreerde of biologische bestrijding van de ziekte

 

14. Wat kun je zeggen over de spuitdop in de afbeelding?

  Het is een spleetdop met een groot drukbereik, van gehard staal met een afgifte van 4 liter per minuut bij 3 bar
  Het is een anti-drift spleetdop, van roestvaststaal, met een tophoek van 80 graden
  Het is een 'evenspray' spleetdop, van staal met een afgifte van 0,8 liter per minuut bij 3 bar

 

15. Waar kun je een spuitlicentie halen of verlengen?

  Bij het Bureau Spuitlicenties.
  Bij het Bureau Gewasbescherming.
  Bij het Bureau Erkenningen.