WebQuiz Biologische boomkwekerij (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij van de biologische teelt in boomkwekerij? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Welk dier zit graag in knotwilgen en eet schadelijke insecten en muizen?

  Reiger
  Steenuil
  Slang

 

2. Waaruit bestaat het gewicht van een plant?

  Het gewicht wordt bepaald door de bouwstoffen waaruit de plant is opgebouwd en door het water waarmee de plantencellen zijn gevuld.
  Het gewicht wordt bepaald door het water waarmee de cellen zijn gevuld en de hoeveelheid bladgroenkorrels in een plant.
  Het gewicht wordt bepaald door de bouwstoffen waaruit de plant is opgebouwd en de hoeveelheid bloemen en/of vruchten aan een plant.

 

3. Wat is een goede preventieve maatregel om ziekten en/of plagen te voorkomen?

A. Zorgen voor gecertificeerd uitgangsmateriaal bij planten.

B. Het toepassen van vrucht- en teeltwisseling.

  A is goed
  B is goed
  A en B zijn beide goed

 

4. Valse meeldauw is een groot knelpunt in de teelt van rozenzaailingen en rozenstruiken. Wat kun je in de biologische teelt van rozenonderstammen spuiten tegen echte en valse meeldauw?

  Niets, je mag niet spuiten in de biologische teelt
  Fubol Gold, een mengsel van metalaxyl met mancozeb
  Een mengsel van spuitzwavel, bitterzout, Vital en zonnebloemolie

 

5. Mogen spoorelementen zoals ijzer en zink worden toegediend aan de grond in de biologische boomkwekerij?

  Eigenlijk niet, maar het wordt oogluikend toegestaan
  Nee, dat mag niet
  Ja, dat mag

 

6. Sommige laanboomkwekers zaaien een bloemenmengsel onder de bomen. Wat is hiervan het voordeel?

  De bloemen zijn een tweede gewas dat ook verkocht kan worden.
  De kwekers trekken hierdoor meer bezoekers naar het bedrijf.
  De bloemen trekken nuttige insecten aan, zoals gaasvliegen die luizen eten.

 

7. Hoeveel hectare biologische boomkwekerij was er ongeveer in Nederland in 2008?

  320 ha
  120 ha
  220 ha

 

8. Waarom zoeken biologische boomtelers een vervanger voor bloed- en beendermeel?

  Er is onvoldoende bloed- en beendermeel beschikbaar om de optimale dosis toe te dienen.
  In de markt voor biologische producten bestaat weerstand tegen bloed- en beendermeel omdat het uit de vleesverwerkende industrie komt.
  Bloed- en beendermeel werkt niet goed genoeg meer als meststof voor biologische teelten.

 

9. Welke boomkwekerijbedrijven mogen dit logo gebruiken?

  Bedrijven die biologisch produceren en die door SKAL zijn goedgekeurd
  Bedrijven die ecologisch produceren en die door EKO zijn goedgekeurd
  Bedrijven die bezig zijn met omschakeling naar biologische productie

 

10. Waarvoor wordt in de biologische vruchtbomenteelt zwavel gebruikt?

  Voor het verhogen van de vruchtbaarheid van de grond.
  Voor het verhogen van het watervasthoudend vermogen van de grond.
  Voor het bestijden van schimmels zoals schurft en meeldauw.

 

11. Door het onderwerken van de groenbemester wordt de structuur van de bodem verbeterd. Deze structuur wordt verbeterd doordat:

  het organische stofgehalte wordt verhoogd.
  het organische stofgehalte wordt verlaagd.
  er minder uitspoeling is van mest.

 

12. Een boomkweker is begonnen met het micro-farming principe. Wat houdt dit in?

  De boomkweker kiest met dit systeem voor de teelt van meer soorten biologische bomen en cultivars, omdat de markt voor biologische bomen in Nederland nog niet echt groot is. Door de spreiding in soorten heeft de kweker toch een zekere afzet.
  De bomen worden eens in de 10 dagen bespoten met het biologische middel compostthee. De thee is opgebouwd uit een hoogwaardig humuscompost die wordt vermengd met water. Hierdoor ontstaat een mengsel met een grote hoeveelheid positieve micro-organismen. D
  Bij de bomen wordt om de twee weken verse compost gestrooid. De compost verhoogd het aantal meststoffen in de bodem waardoor de bomen ondanks de biologische teelt sneller kunnen groeien.

 

13. Sommige laanboomtelers kopen lieveheersbeestjes. Waarom doen ze dat?

  Lieveheersbeestjes eten larven van de witte vlieg.
  Lieveheersbeestjes eten bladluizen.
  Lieveheersbeestjes eten spint.

 

14. Waarom zaait een boomkweker Afrikaantjes (Tagetes) op een perceel?

  Om sluipwespen aan te trekken.
  Om aaltjes af te stoten.
  Om luizen af te stoten.

 

15. In onderstaande tabel zie je een deel van een vruchtwisselingsschema van een laanboomkwekerij. Waaraan zie je dat de vruchtwisseling gericht is op het beperken van schade door aaltjes?

JaarPerceel APerceel B
1999TagetesCorylus
2000TiliaCarpinus
2001TiliaCarpinus
2002ThujaThuja
2003ThujaThuja
2004vaste plantenTagetes
2005TagetesRosa
2006RosaRosa

 

  Dat is te zien aan de teelt van vaste planten tussendoor.
  Dat is te zien aan de teelt van Tagetes tussendoor.
  Dat is te zien aan de teelt van Rosa tussendoor.