WebQuiz Bestrijden van ziekten en onkruiden in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

Weet jij genoeg van gewasbescherming in de boomkwekerij? Er is hierover veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. In de containerteelt is er veel schade door levermos. Hoe kun je dit voorkomen?

  Door de grond af te dekken met bark of kokosschijven.
  Door de grond te spuiten met een schimmeldodend middel.
  Door de planten meer water en vloeibare mest te geven.

 

2. Voor welke ziekte zijn rozenstruiken bij kwekers erg gevoelig?

  Boktorren
  Valse meeldauw
  Echte meeldauw

 

3. Op bladhoudende gewassen zoals Skimmia, Ligustrum en Mahonia kan vraatschade voorkomen, zoals op de foto te zien is. Waardoor kan die schade worden veroorzaakt?

  Rupsen van de anjerbladroller.
  Valse meeldauw.
  Engerlingen (larven van de mei- juni- en rozenkever).

 

4. Welke van de volgende ziekten of plagen zijn deels te voorkomen door de omstandigheden bij de plant niet te nat laten worden?

  Botrytis, taksterfte.
  Mineervlieg, varenrouwmug.
  Echte meeldauw, bladluis.

 

5. Bos- en haagplantsoen heeft vaak last van 'kiemplantenziekte', ook wel omvalziekte, wortelbrand of smeul genoemd. Wat kun je daartegen doen?

  Het is een bodemziekte, je kunt de grond voor gebruik stomen of behandelen met methylbromide
  Het is een schimmelziekte, je kunt zaad gebruiken dat een coating heeft met fungiciden er in
  Het is een aantasting door kevers, je kunt spuiten met een insecticide om de larven van kevers te doden

 

6. Welk plaagsinsect is dit?

  Roofmijt
  Rode spin
  Spint

 

7. Wat is geïntegreerde bestrijding?

  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen op basis van een gewasbeschermingsplan.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen met een minimale belasting voor het milieu.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

 

8. Om ziektekiemen in de grond te bestrijden is grondontsmetting mogelijk. Er is een grondontsmetter op de markt, de Cultivit. Bekijk de film hieronder en geef aan hoe de Cultivit werkt.

Bekijk de film: Cultivit.
  Het apparaat vult en ontsmet containers met opgepotte planten.
  Het apparaat spit de grond om en ontsmet deze met hete lucht.
  Het apparaat doodt het onkruid dat boven de grond uitkomt.

 

9. De export van Hosta's heeft een forse deuk gekregen door HVX, het Hosta Virus X. Wat kun je doen om HVX te voorkomen?

  Maai het gewas pas af als het bovengrondse gewas is afgestorven
  Klepel eerst de viruszieke partijen en daarna pas de gezonde partijen
  Gebruik geen weefselkweek als vermeerderingsmethode

 

10. "Erica heeft last van topsterfte." Wat bedoelt de kweker met deze uitspraak?

  De top van de heideplant verdort, veroorzaakt door o.a. Phytophthora.
  De wortel van de heideplant verdort, veroorzaakt door o.a. te weinig water geven.
  De top van de heideplant verdort, veroorzaakt door o.a. vraat door het heidehaantje.

 

11. Wat is een goede preventieve maatregel om ziekten en/of plagen te voorkomen?

A. Zorgen voor gecertificeerd uitgangsmateriaal bij planten.

B. Het toepassen van vrucht- en teeltwisseling.

  B is goed
  A en B zijn beide goed
  A is goed

 

12. De symptomen van nachtvorstschade en de schimmel Phytophthora lijken zeer veel op elkaar. Waaraan kun je desondanks zien dat er sprake is van nachtvorstschade en niet van Phytophthora?

  Bij nachtvorstschade sterft de kop van de plant, bij Phytophthora niet
  Bij nachtvorstschade ontstaat op de grens van ziek en gezond weefsel in de stengel een holte, bij Phytophthora niet
  Bij nachtvorstschade buigt de kop van de plant naar beneden, bij Phytophthora niet

 

13. Parasitaire aaltjes kunnen worden ingezet als bestrijding tegen plagen. Welke bewering over parasitaire aaltjes is waar?

  Parasitaire aaltjes zitten in de lucht en kunnen zo van de ene naar de andere plant reizen.
  Of parasitaire aaltjes goed werken is vaak afhankelijk van de vochttoestand en temperatuur van de bodem.
  Parasitaire aaltjes zijn altijd heel effectief tegen plaaginsecten.

 

14. Engerlingen kunnen een grote plaag vormen in de boomkwekerij die moeilijk te bestrijden is. Wat zijn engerlingen?

  Larven van de meikever
  Larven van de taxuskever
  Larven van de langpootmug

 

15. Is het voor een boomkwekerijbedrijf verplicht om een gewasbeschermingsplan te hebben?

  Nee, een gewasbeschermingsplan is niet verplicht maar een logboek is wel verplicht.
  Nee, het is alleen belangrijk dat je geen verboden middelen in de kast hebt staan.
  Ja, vanaf 1 januari 2005 is het hebben van een gewasbeschermingsplan verplicht.