Bestrijden van ziekten en onkruiden - niveau 3/4

1. Opdracht: Actuele ziekten en plagen

Welke ziekten en plagen zijn op dit moment een probleem in de boomkwekerij? Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de tijd van het jaar en het weer. Bekijk de Beeldenbank Ziekten en Plagen.

 

Zoek op deze website welke ziekten en plagen voorkomen in de boomteelt.
Beschrijf van 2 van deze ziekten of plagen hoe je ze op het gewas kunt herkennen.

2. Opdracht: Wat mankeert dit gewas?

Bekijk onderstaande foto van twee schadebeelden.

A.      B.

Hoe heet dit schadebeeld en door welke schimmel, bacterie of insect wordt hij veroorzaakt?
Zoek in je boeken of op internet naar een bestrijdingsmethode. Beschrijf ook welke apparatuur je nodig hebt bij de bestrijding.

Kijk bijvoorbeeld op:


Misschien heb je de beschikking over de gids Gewasbescherming Boomteelt en Vaste Plantenteelt van DLV Plant, dan kun je ook in die gids kijken.

3. Opdracht: Geïntegreerde bestrijding

In het onderzoek voor de boomkwekerij werkt men aan het opstellen van 'best practices'. Dit zijn de beste manieren om boomkwekerij op een duurzame en milieuvriendelijke manier te bedrijven. Bekijk op de website van PPO Bomen het rapport Best Practices Gewasbescherming Boomteelt en beantwoord de volgende vragen:

Leg uit in je eigen woorden wat geïntegreerde bestrijding is.
Noem 5 manieren om op een boomkwekerij van bos- en haagplantsoen duurzamer te werk te gaan.
Zoek op internet of in vakbladen 3 voorbeelden van geïntegreerde bestrijding in de boomkwekerij. Geef aan bij welk gewas de bestrijding plaatsvindt en hoe deze plaatsvindt. Geef ook een bronvermelding: waar heb je die informatie gevonden (op welke website, in welk boek)?

4. Opdracht: Milieueffectenkaarten

Het aantal kilo's bestrijdingsmiddelen kan flink worden verlaagd door:

 

Dat heeft twee voordelen:

 

Onderstaand zie je een milieu-effectenkaart. Hiermee kun je bestrijdingsmiddelen vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot en vervluchtiging naar de lucht. De kaarten zijn gemaakt in het project Telen met Toekomst. Je kunt de volledige kaart hier downloaden.

 

 

Stel je werkt op een laanbomenkwekerij. Op het bedrijf wordt geïntegreerde gewasbescherming toegepast. Je krijgt de opdracht om het minst milieubelastende middel te vinden voor de bestrijding van onkruiden. Voor luisbestrijding kun je kiezen uit vier middelen namelijk Actara, Decis, Pirimor en Spruzit. Er zijn op de kwekerij geen watervoerende sloten.

 

Vergelijk de vier middelen op de Milieu-effectenkaart Laanbomen. Welk middel is het minst slecht voor het milieu?

5. Opdracht: Maak een schade-fotoboek

Je gaat nu je eigen schade-fotoboek maken. Kies een gewas bijvoorbeeld:

 

Maak met je groep een fotoboek met minimaal 6 duidelijke foto's van schadebeelden, plaaginsecten of schimmels die schade veroorzaken in dat gewas in de boomkwekerij. Maak de foto's zelf in je omgeving, bij boomkwekerijbedrijven of praktijkbedrijven of op school (kopieer ze niet van internet!).
Print de foto's uit en plak ze in een fotoboek.
Maak een lijst en schrijf daarop welke ziekten of welke onkruiden jullie groep denkt dat op de foto's staan. Laat je fotoboek zien aan 2 andere leerlingen en laat hen ook zeggen om welke ziekten het gaat. Schrijf de antwoorden van jullie groep en de andere leerlingen op je antwoordvel.

6. Opdracht: Top 5 van belangrijke ziekten

Kies een gewas en maak een top 5 van de belangrijkste ziekten in dat gewas. Je mag zelf kiezen op welke criteria je ze vergelijkt, bijvoorbeeld op:

 

Gebruik voor het zoeken het internet en ga ook vragen stellen aan boomkwekers, bellen of e-mailen met een gewasbeschermingsmiddelenleverancier of met het proefstation PPO.

 

Schrijf op je antwoordvel je top 5 en noteer ook waar je informatie vandaan hebt (van welke site, organisatie, persoon).

7. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van het bestrijden van ziekten en onkruiden bij boomkwekerijgewassen? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................