WebQuiz Bestrijden van ziekten en onkruiden in de boomkwekerij (niveau 2)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van gewasbescherming in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Wat is een acaricide?

  Een middel tegen insecten.
  Een middel tegen spinnen en mijten.
  Een middel tegen insecten die alleen maar in de bodem leven.

 

2. De aantasting op het blad op de foto zorgt ervoor dat de plant niet meer te verkopen is. Waardoor wordt deze aantasting veroorzaakt?

  schimmel
  bacterie
  plaaginsect

 

3. "Erica heeft last van topsterfte." Wat bedoelt de kweker met deze uitspraak?

  De top van de heideplant verdort, veroorzaakt door o.a. Phytophthora.
  De wortel van de heideplant verdort, veroorzaakt door o.a. te weinig water geven.
  De top van de heideplant verdort, veroorzaakt door o.a. vraat door het heidehaantje.

 

4. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is bijtend op de huid wanneer het op de hand komt.
  Dit middel moet met de hand worden opgebracht op het gewas.
  Dit middel is licht ontvlambaar wanneer het op planten terecht komt.

 

5. Engerlingen kunnen een grote plaag vormen in de boomkwekerij die moeilijk te bestrijden is. Wat zijn engerlingen?

  Larven van de langpootmug
  Larven van de meikever
  Larven van de taxuskever

 

6. Wat bestrijd je met een herbicide?

  schimmels
  insecten
  onkruid

 

7. Sommige laanboomkwekers zaaien een bloemenmengsel onder de bomen. Wat is hiervan het voordeel?

  De bloemen zijn een tweede gewas dat ook verkocht kan worden.
  De bloemen trekken nuttige insecten aan, zoals gaasvliegen die luizen eten.
  De kwekers trekken hierdoor meer bezoekers naar het bedrijf.

 

8. Grote druppels bij het uitvoeren van gewasbescherming kosten meer bestrijdingsmiddel en zijn dus duurder. Maar met grote druppels heb je minder last van invloeden als drift. Moet je om schimmels goed te bestrijden kiezen voor grote of kleine druppels?

  Kleine druppels.
  Grote druppels.
  Het kan allebei.

 

9. Waarom moet het onkruid verwijderd worden tussen een boomkwekerijgewas?

  1. Het onkruid haalt het licht weg voor de planten.
  2. Het onkruid verbruikt water en voeding (meststoffen).
  1 is juist
  2 is juist
  1 en 2 zijn beiden juist

 

10. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is irriterend of schadelijk voor de gezondheid.
  Dit middel is verboden voor gebruik in de vollegrond.
  Dit middel is gevaarlijk voor het milieu.

 

11. Wat is er met deze laurierplant aan de hand?

  Dit is hagelschotziekte, veroorzaakt door schimmels.
  Dit is hagelschot, veroorzaakt door hevige hagelbuien.
  De gaten worden veroorzaakt door een insect, de laurierboorder.

 

12. Sommige laanboomtelers kopen lieveheersbeestjes. Waarom doen ze dat?

  Lieveheersbeestjes eten larven van de witte vlieg.
  Lieveheersbeestjes eten spint.
  Lieveheersbeestjes eten bladluizen.

 

13. Wat is geïntegreerde bestrijding?

  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen op basis van een gewasbeschermingsplan.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen met een minimale belasting voor het milieu.

 

14. Je ziet dit insect op je boom. Wat ga je spuiten?

  Niets. Het is een gaasvlieg die luizen eet.
  Een middel tegen allerlei insecten.
  Een middel specifiek tegen sluipwespen.

 

15. Voor welke ziekte zijn rozenstruiken bij kwekers erg gevoelig?

  Valse meeldauw
  Boktorren
  Echte meeldauw